Іван Музальов

Співробітник Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника (ПНУ) – м. Івано-Франківськ.

Вчений ступінь (PhD) отримав у 2015 році по спеціальності «Онкологія» у Інституті експериментальної патології, онкології та радіобіології імені Р.Є. Кавецького Національної академії наук України, де займався вивченням біологічних ефектів наноматеріалів різного типу і окремої та комбінованої дії екологічних факторів різної природи (зокрема, малих доз іонізуючої радіації та оксидів нітрогену) на метаболічні процеси, розвиток генетичної нестабільності, канцерогенез. Після закінчення аспірантури і захисту дисертації працював науковим співробітником у ІЕПОР НАНУ (м. Київ), вивчаючи молекулярні аспекти канцерогенезу, онкоекологію, формування та розвиток генетичної нестабільності на різних рівнях за дії окремих факторів та їх поєднання у малих дозах. Займався викладанням дистанційних курсів Хімії та Основ здоров’я. З 2022 року - викладає в Прикарпатському Університеті ім. В.Стефаника (Івано-Франківськ) біофізику на кафедрі Біохімії та біотехнології.

Вибрані публікації
  1. Mikhailenko V.M., Diomina E.A., Muzalov.I.I, Gerashchenko B.I. Nitric oxide coordinates development of genomic instability in realization of combined effect with ionizing radiation. // Experimental Oncology.  = 2013. – P. 58-64.
  2. Muzalov I.I. Peculiarities of DNA damage caused by exogenous nitric oxide combined with fractionated low dose ionizing radiation in normal and tumor cells /  I.I. Muzalov, V.M. Mikhailenko // Experimental Oncology. – 2013. – Vol. 35, No 1.  P. 40-43.
  3. Mikhailenko VM, Demina EA, Muzalov II, Hlavin OA, Demchenko O. Genotoxic effects of the combined action of nitric oxide and ionizing radiation at the molecular and chromosomal level of peripheral blood lymphocytes / / Environment and Health. - 2012. - № 4. - P. 11-16

  4. VM Mickhalenko, II Muzalov. Exogenous nitric oxide potentiate DNA damage and alter DNA repair in cells exposed to ionising radiation // Experimental  Oncology . - 2013. – Vol. 35, No 1.  P. 318 =324

Контакти
Курси

Об'єм курсу: 7 лекційних занять, 4 семінарських заняття

Лекції: Володимир Швадчак

Семінари: Володимир Швадчак, Іван Музальов