Молекулярна та клітинна нейрофізіологія

Загальний опис

Мета курсу – продемонструвати студентам функції нервової системи на всіх рівнях від молекулярного до системного з фокусом на фундаментальні молекулярні й клітинні механізми, які лежать в основі складніших процесів. Курс розрахований на студентів бакалаврату та спрямований на створення в них глибокого розуміння принципів роботи нервових клітин та міжклітинних взаємодій. У його рамках детально пояснюються молекулярні процеси, що лежать в основі синаптичної передачі, розвитку мозку ссавців, епігенетичної регуляції пластичності. Студенти ознайомляться з принципами нервових взаємодій з ендокринною, імунною та статевою системами, а також з причинами загибелі нейронів за нейродегенеративних патологій. Особливу увагу приділено принципам підготовки та проведення електрофізіологічного експерименту.

Лекції
1. Нервова клітина як складна одиниця.
8.03.2023 16:30-18:00

Компартменти соми та відростків. Нейрофіламенти та аксонний транспорт. Ріст та кронування дендритів. Кальцієве депо та кальцієві сенсори. Кальцієві насоси та обмінники.

 

2. Функції мембрани нейрона.
11.03.2023 15:00-16:30

Біофізика іонних каналів: воротні та селективні механізми. Методи дослідження іонних каналів. Пейсмейкерні потенціали в таламусі та мозочку. Нейроендокринні клітини.

3. Походження нервової системи.
13.03.2023 16:30-18:00

Чим відрізняється нейрон? Філогенетичні корені нервової системи. Долі клітин перед та під час нейруляції у хребетних. Глія: астроцити, олігодендроцити, мікроглія. Молекулярні механізми ембріонального розвитку мозку людини.

4. Від клітин-попередників до нейронів і глії.
15.03.2023 16:30-18:00

Транскрипційні фактори та фактори росту в розвитку нервової тканини. Роль конексинів під час епмбріогенезу. Концепції гена та морфогенетичного поля: генетична та електрична регуляція клітинної долі. Електричні механізми регенерації.

5. Епігенетичні процеси в нервовій системі.
20.03.2023 16:30-18:00

Молекулярні та клітинні фактори нервової пластичності. Епігенетичні модифікації у нейроні: модифікації ДНК і гістонів, РНК-інтерференція. Аплізія як модель епігенетичних змін у нейроні. Епігенетична регуляція та синаптична пластичність.

6. Багатонейронні взаємодії в ході фізіологічної відповіді.
22.03.2023 16:30-18:00

Роль глутаматних рецепторів у синаптичній пластичності. Змішана синаптична передача. Випередження фази у нейронах гіпокампу.

7. Нейродегенерація та порушення пам’яті.
25.03.2023 15:00-16:30

Патології, пов’язані з порушенням укладки білка: хвороби Гантінгтона, Альгеймера, Паркінсона. Пріонні захворювання. Гіпотетична роль пріонів у формуванні пам’яті.

8. Редагування РНК у нейронах.
27.03.2023 16:30-18:00

Системи редагування РНК у ссавців: A-на-I та C-на-U. Аденозиндезамінази РНК. Редагування РНК глутаматних рецепторів. Редагування РНК іонних каналів та синаптичних білків. Редагування РНК у нервовій системі головоногих молюсків.

9. Основи нейроімунології.
29.03.2023 16:30-18:00

Паралелі в молекулярній фізіології нейронів та імунних клітин: іонні канали, рецептори, редагування РНК. Нервова регуляція місцевої та системної імунної відповіді. Мікроглія та запалення. Нейротропні та пошкоджуючі мозок інфекції.

 

10.    Нейрорегуляція статевої функції. 
03.04.2023 16:30-18:00

Нейроендокринні клітини. Секреція гіпоталамічних нейронів: кіспептини, гонадоліберини. Гіпоталамічно-гіпофізарно-гонадна вісь та регуляція її роботи. Надперехресне ядро та шлюбний сезон у ссавців. Окситоцин та вазопресин як фактори статевої поведінки.
 

11.    Генетика поведінки. 
08.04.2023 15:00-16:30

Пошук нового та дофамінергічна система. Моноамінові нейромедіатори та агресія. Система винагороди. Молекулярні механізми утворення залежності. 
 

12.    Молекулярні та клітинні аспекти проблеми свідомості.
10.04.2023 16:30-18:00

Принципи ЕЕГ. Порушення сну та епілептична активність: роль ГАМК-рецепторів та кальцієвих каналів Т-типу. Таламокортикальна петля. Зміни когнітивної діяльності під впливом стресу.

Семінари
Семінар 1. Дослідження клітинної нейрофізіології I: розчини та клітинна культура.
17.03. 16:30; 18.03. 15:00
Семінар 2. Дослідження клітинної нейрофізіології II: проведення електрофізіологічного експерименту.
31.03.16:30; 01.04. 15:00
Семінар 3. Дослідження клітинної нейрофізіології III: аналіз даних, отриманих за допомогою «петч-клемп».
12.04.16:30; 14.04. 16:30
Рівень
Бакалавранти, магістранти, аспіранти
Лекції
12 лекцій
Практичні заняття
3 заняття
Тривалість
6 тижнів
Мова
Українська
Сертифікат
1 кредит ЄКТС
Розклад занять
Дата Час Що
Середа, 08.03.2023 16:30-18:00 Лекція 1. Вступ до нейрофізіології та будова нервової клітини
Субота, 11.03.2023 15:00-16:30 Лекція 2. Функції мембрани нейрона
Понеділок, 13.03.2023 16:30-18:00 Лекція 3. Походження нервової системи
Середа, 15.03.2023 16:30-18:00 Лекція 4. Від клітин-попередників до нейронів і глії
П'ятниця, 17.03.2023 16:30-18:00 Семінар 1. 1 група  «Дослідження клітинної нейрофізіології I»
Субота, 18.03.2023 15:00-16:30 Семінар 1. 2 група «Дослідження клітинної нейрофізіології I»
Понеділок, 20.03.2023 16:30-18:00 Лекція 5. Епігенетичні процеси в нервовій системі
Середа, 22.03.2023 16:30-18:00 Лекція 6. Багатонейронні взаємодії в ході фізіологічної відповіді
Субота, 25.03.2023 15:00-16:30 Лекція 7. Нейродегенерація та порушення пам’яті
Понеділок, 27.03.2023 16:30-18:00 Лекція 8. Редагування РНК у нейронах
Середа, 29.03.2023 16:30-18:00 Лекція 9. Основи нейроімунології
П'ятниця, 31.03.2023 16:30-18:00 Семінар 2. 1 група «Дослідження клітинної нейрофізіології II»
Субота, 01.04.2023 15:00-16:30 Семінар 2. 2 група «Дослідження клітинної нейрофізіології II»
Понеділок, 03.04.2023 16:30-18:00 Лекція 10. Нейрорегуляція статевої функції
Субота, 08.04.2023 15:00-16:30 Лекція 11. Генетика поведінки
Понеділок, 10.04.2023 16:30-18:00 Лекція 12. Молекулярні та клітинні аспекти проблеми свідомості
Середа, 12.04.2023 16:30-18:00 Семінар 3. 1 група «Дослідження клітинної нейрофізіології III»
П'ятниця, 14.04.2023 16:30-18:00 Семінар 3. 2 група «Дослідження клітинної нейрофізіології III»
Субота, 15.04.2023   Іспит

 

Викладачі

Науковий співробітник Інституту фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України, доцент кафедри біомедицини та нейронаук Київського академічного університету (КАУ), м. Київ.