Минулі курси

Початок курсу: 10.09.2022

Інтегрований курс «Науки про життя» комбінує:

  • Біохімію
  • Молекулярну біологію
  • Біофізику
  • Фізіологію
  • Основи мікроскопії
  • Інструментальні методи

 

Курс розрахований на бакалаврів біологічних спеціальностей (незалежно від курсу навчання та закладу вищої освіти). Максимальна кількість учасників – 90. Якщо заявок буде більше, пропонуватимемо вільну участь в лекціях (без отримання сертифікату).

Стипендія: 50 стипендій по 600 євро

Умови фінансування передбачають успішне складання іспиту після завершення курсу. Перевагу матимуть студенти, які проживали в районах наближених до бойових дій і яким довелось переїхати в іншу область України. Важливо також і те, чи слухали студенти частину пропонованих курсів.

Реєстрація: до 05.09.2022 (включно)

3 місяці (з 10.09.2022 до 15.12.2022)
150 годин (5 кредитів ЄКТС)
Початок курсу: 20.09.2022

Біоінформатика – галузь біології, що застосовує інформаційні технології та статистичні методи для аналізу великих масивів біологічних даних, наприклад при секвенуванні геномів чи аналізі вмісту протеїнів. Вона стає все більш потрібною та вживаною в світі, але поки що не у всіх університетах України викладається на достатньому рівні.

Курс розрахований на бакалаврів, магістрів та аспірантів біологічних спеціальностей (незалежно від курсу навчання та закладу вищої освіти). Очікувана кількість учасників – 30. Якщо заявок буде більше, пропонуватимемо вільну участь в лекціях (без отримання сертифікату).

Стипендія: 30 стипендій по 200 євро.

Умови фінансування передбачають успішне складання іспиту після завершення курсу. Перевагу матимуть студенти, які проживали в районах наближених до бойових дій і яким довелось переїхати в іншу область України. Важливо також і те, чи слухали студенти частину пропонованих курсів.

Реєстрація: до 15.09.2022 (включно)

6 тижнів (з 20.09.2022 до 01.11.2022)
30 годин ( 1 кредит ЄКТС)
Початок курсу: 08.03.2023

Мета курсу – продемонструвати студентам функції нервової системи на всіх рівнях від молекулярного до системного з фокусом на фундаментальні молекулярні й клітинні механізми, які лежать в основі складніших процесів. 

Курс розрахований на студентів освітнього рівня бакалавр 3-го та старших курсів та аспірантів, спрямований на створення в них глибокого розуміння принципів роботи нервових клітин та міжклітинних взаємодій. Очікувана кількість учасників – 40. 

Стипендія: 18 стипендій по 200 євро. Для студентів з родин, що сильно постраждали від війни. Умови фінансування передбачають успішне проходження курсу. 

Реєстрація: до 28 лютого 2023 (завершено) 

Початок курсу: 06.03.2023

Біоінформатика – галузь біології, що застосовує інформаційні технології та статистичні методи для аналізу великих масивів біологічних даних, наприклад при секвенуванні геномів чи аналізі вмісту протеїнів. Вона стає все більш потрібною та вживаною в світі, але поки що не у всіх університетах України викладається на достатньому рівні.

Курс розрахований на магістрантів та аспірантів біологічних спеціальностей, а також бакалаврантів 4го курсу біологічних спеціальностей (незалежно від закладу вищої освіти). Очікувана кількість учасників – 40. 

Стипендія: 18 стипендій по 200 євро. Для студентів з родин, що сильно постраждали від війни. Умови фінансування передбачають успішне проходження курсу. 

Реєстрація: до 26.02.2023 (завершено)

Початок курсу 13.04.2023

Мета курсу - дати знання про основні етапи реалізації ідеї, планування і виконання експериментальної частини наукового проекту: підготовка до досліджень, підбір і постановка методів, дизайн та планування окремих експериментів, розширення досліджень для обґрунтування молекулярних механізмів, які лежать в основі отриманих біологічних ефектів. Практична частина буде включати підготовку проєкту згідно власної ідеї, але з видуманими результатами, що підтверджують ідею. Окремо будуть представлені основні навички і вміння, які  необхідні для успішного виконання досліджень (використання лабораторного обладнання, розрахунки наважок, приготування розчинів, підбір умов визначення активностей ферментів, ведення лабораторного журналу, тощо), а також підготовки звіту про виконану роботу з можливим продовженням у вигляді публікації у науковому журналі. Частина практичних занять буде проходити у вигляді демонстрації практичного виконання роботи у лабораторії.

Курс орієнтовано на студентів-бакалаврантів біологічного профілю.

Стипендія: 14 стипендій по 200 євро. Для студентів з родин, що сильно постраждали від війни. Умови фінансування передбачають успішне проходження курсу. 

Реєстрація: до 6.04.2023 (закінчена)

Початок курсу: 09.05.2023

Метою курсу є ознайомлення студентів з основними та інноваційними формами очного та дистанційного навчання, а також формами популяризації та поширення знань серед широких верств населення. Зокрема, ми прагнемо забезпечити глибокі знання принципів, методів та організаційних підходів у викладанні біологічних наук; сформувати практичні вміння, навички, загальні та спеціальні професійні педагогічні компетентності студентів, а також донести підходи до поширення біологічних знань серед широких верств населення.

Курс орієнтовано на студентів-бакалаврантів біологічного та педагогічного профілю.

Стипендія: 20 стипендій по 200 євро. Для студентів з родин, що сильно постраждали від війни. Умови фінансування передбачають успішне проходження курсу. 

Реєстрація: до 30.04.2023 (завершено)

Початок курсу 1.05.2023

Основна мета курсу – розповісти студентам про можливості та обмеження різних методів, дати можливість попрацювати з реальними експериментальними даними і навчити обирати оптимальний метод для вирішення певної задачі.

Курс складається із 19 лекцій та 11 семінарських занять. Програма курсу розрахована на те, щоб дати студентам необхідне теоретичне підгрунтя для роботи на сучасних мікроскопах  та іншому обладнанні. Під час практичних занять студенти матимуть змогу самостійно здійснити повний процес обробки реальних експериментальних наборів даних з флуоресцентних та CD експериментів, навчитися планувати хроматографічні експерименти, освоїти поглиблену роботу з зображеннями флуоресцентної мікроскопії. Три заняття буде присвячено основам роботи з зображеннями в Python.

Курс орієнтовано на студентів та аспірантів біологічного профілю, які хочуть опанувати сучасні методи вимірювання та візуалізації, що використовуються в біофізиці, молекулярній та клітинній біології. Очікувана кількість учасників – 60.

Стипендія:  27 стипендій по 400 євро. Для студентів з родин, що сильно постраждали від війни. Умови фінансування передбачають успішне проходження курсу. 

Реєстрація до 23 квітня 2023 включно (завершена)

Докладніше