Курс "Біоінформатика"

Загальний опис

Основним завданням курсу «Біоінформатика» є підготовка студентів та аспірантів до роботи з великими масивами даних, пов’язаних з ДНК-аналізом чи масс-спектроскопією. Буде особливо корисним студентам, що планують змінювати заклад вищої освіти при вступі в магістратуру чи аспірантуру.
Курс біоінформатики організовано на базі компанії Explogen LLC та за участі фахівців Львівського національного університету ім. І. Франка. Тому у вас є можливість поспілкуватись із людьми, які заробляють своїми знаннями та вміннями у секвенуванні та аналізі геномів.

Курс розрахований на бакалаврантів, магістрантів та аспірантів біологічних спеціальностей (незалежно від курсу навчання та закладу вищої освіти). Максимальна кількість учасників – 30. Якщо зацікавлених буде більше, то пропонуватимемо вільну участь в лекціях (без отримання сертифікату).

Тривалість курсу – 6 тижнів (з 20.09.2022 до 01.11.2022), 30 годин (1 кредит ЄКТС). Пари (лекції та практичні/семінари) проводилися онлайн в час, який не перекривався з основним навчанням студентів в університетах.

Кредити за курс можуть бути зараховані за основним місцем навчання. На сьогодні листи-підтвердження про погодження зарахування кредитів курсу для студентів-бакалаврів біологічних спеціальностей отримано від п’яти університетів: Херсонського державного університету, Одеського національного університету ім. І.І. Мечнікова, Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника, Дніпровського національного університету ім. О. Гончара та Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна.

Реєстрація: до 15.09.2022 (завершено).
Якщо заявок буде більше, ніж передбачено грантовою програмою (максимум 30), то в офіційній реєстрації перевага надаватиметься студентам та аспірантам університетів-партнерів та студентам, які сильно постраждали через війну і ще не проходили відповідні курси. Ще для 30 учасників пропонуватимемо вільну участь в лекціях (без отримання сертифікату).

Стипендія: 30 стипендій по 200 євро. Якщо претендентів на отримання стипендії буде більше, то перевагу матимуть студенти, які проживали в районах наближених до бойових дій і яким котрим довелось переїхати в іншу область України. Важливо також і те, чи слухали студенти частину пропонованих курсів. Передбачається успішне складання іспиту після завершення курсу.

Після надсилання заповненої реєстраційної форми кожен, хто надіслав заявку, отримає листа на електронну скриньку з повідомленням про реєстрацію/відмову та можливе отримання/неотримання стипендії.

Результати курсу

Курс завершився 1 листопада 2022 року.  На участь у курсі зареєструвалися  біля 300 учасників з 36 університетів України. 
Серед них було обрано й зараховано 34 студенти. Окрім того 152 студентам надали  можливість прослухати лекційну частину курсу. 
31 студент успішно склав підсумковий іспит та отримав сертифікати про засвоєння курсу (30 годин,1 кредит ЄКТС). 
12 студентів з вільних слухачів відвідали більше 70% проведених лекційних занять та отримали сертифікат про те, що вони прослухали курс Біоінформатика, обсягом 26 годин (0,8 кредиту ЄКТС). 
30 студентів основної групи отримали стипендію у розмірі 200 Євро
 

 

 

Лекції
Вступ до біоінформатики.
10min

Поява терміну і сучасне визначення біоінформатики. Роботи М.О. Дейгоф. Від гена – до ознаки. Взаємовідносини між біоінформатикою, обчислювальною та системною біологією. Сучасні проблеми біоінформатики.

Бази даних. Попарне вирівнювання послідовностей.
10min

Біоінформатичні бази даних – модель NCBI. PubMed, Taxonomy, GenBank, Genome, GEO Datasets. Спеціалізовані бази даних – PATRIC. Концепція попарних вирівнювань, основні терміни (збіг, незбіг, розриви). Гомологія послідовностей. Методи оцінення попарних вирівнювань. Алгоритми – динамічного програмування (Сміта-Уотермана) та евристичний (BLAST). Демонстрація веб-інтерфейсу BLAST. Статистика Карліна-Альтшуля та число очікування.

Множинне вирівнювання послідовностей.
10min

Прогресивні методи множинного вирівнювання. Нові знаряддя множинного вирівнювання (T-COFFEE, MUSCLE, MSAProbs). Моделі на основі множинних вирівнювань – консенсусний рядок, позиційно специфічні вагові матриці, WebLogo, приховані моделі Маркова (HMM). Основні вебсервіси на основі HMM (TMHMM, GeneMark, Pfam, HHPred).

Секвенування ДНК.

Принципи. Секвенування ДНК за Сенджером. Секвенування геномів до появи секвенування нового покоління (NGS). Принципи секвенування нового покоління. Іллюміна та 454 GS20. Технології Oxford Nanopore та PacBio.

Принципи збирання ДНК послідовностей.

Типи асемблерів (збірщиків) (De Bruijn графи DBG та перекриття-консенсус overlap–layout–consensus OLC). Переваги та недоліки de novo збирання та картування на референсний геном. Асемблери наступного покоління: PHRAP/Consed, Newbler, Velvet, Spades. Асемблери третього покоління: CANU, Flye, Shasta. Інструменти анотації геномів.

Біологія та еволюція.

Виникнення генетичної мінливості та базові концепції еволюційної біології та молекулярної еволюції. Еволюційні сили, доля алелю в популяції.

Нейтральна еволюція, рівновага мутацій та дрефу.

Блукання простіром генотипів.

Методи реконструкції філогенії.

Філогенетичні дерева: номенклатура, мислення деревами, їх редагування та зміни форматів. Три головні підходи до реконструкції еволюційної історії. Дистантні методи, Правдоподібність та Байесівська реконструкція філогенії. Моделі субституцій. Мультилокусний аналіз філогенії, коалесцентні методи.

Застосування філогенетики. Філогеноміка.

Філогенія як скелет та нульова модель в еволюційній біології. Популяційна сторія, демографія та відбір. Метод філогенетичних контрастів. Тести на відбір. Fst викиди. Виклики та обмеження методів рекострукції філогенії за геномними даними. Генотипування секвенуванням та штучне скорочення даних. ddRAD секвенування.

Джерела біомедичних даних. Моногенні захворювання людини.

Порівняльна характеристика наукових і клінічних досліджень. Принципи ДМ (доказова медицина). Види клінічних випробувань. Що таке настанови з клінічної практики, як їх знайти та використовувати. Основні джерела клінічних даних: NCBI Clinical Trials, Drugs.com, Medscape, Cochrane Library. Альтернативні джерела великих даних у відкритому доступі. Способи успадкування. Картування мутацій. Робота з OMIM (онлайн-каталог генів людини та генетичних розладів). Молекулярна та генна терапія моногенних захворювань.

NGS (Next Generation Sequencing) у клінічній практиці.

Робочий процес NGS. Біоінформатичний аналіз даних NGS. Типові інструменти для аналізу даних NGS. Сучасна номенклатура запису результатів NGS. Критерії інтерпретації NGS, алгоритми прогнозування та обов'язкові бази даних. Клінічне застосування NGS. Приклад клінічних випадків.

Полігенні багатофакторні ознаки людини.

Аналіз GWAS. Оцінка генетичних та факторів зовнішнього середовища. Дослідження загальногеномної асоціації (GWAS) - опис методу. Каталог GWAS. Інтерпретація геномного дослідження; визначення абсолютного ризику, відносного ризику, співвідношення шансів. Приклади успішного застосування GWAS (діабет, гіпертонія, шизофренія, рак). Значення дослідження геному в клінічній практиці.

Семінари
Пошук та інтерпретація результатів BLAST
Знайомство з геномними браузерами, основи.
Послідовність філогенетичного аналізу.
Біомедичні бази даних. Пошук та оцінка клінічних даних.
Рівень
Бакалавранти, магістранти, аспіранти
Лекції
12 лекцій
Практичні заняття
3 заняття
Тривалість
6 тижнів
Мова
Українська
Сертифікат
1 кредит ЄКТС
Розклад занять
Дата Час Хто Що
20 вересня, Вт 18:00 Богдан Осташ Лекція 1. Вступ до біоінформатики
22 вересня, Чт 18:00 Богдан Осташ Лекція 2. Бази даних. Попарне вирівнювання послідовностей
25 вересня, Нд 10:00 Богдан Осташ Семінар група 1: Пошук та інтерпретація результатів BLAST
25 вересня, Нд 12:00 Богдан Осташ Семінар група 2: Пошук та інтерпретація результатів BLAST
27 вересня, Вт 18:00 Богдан Осташ Лекція 3. Множинне вирівнювання послідовностей
29 вересня, Чт 18:00 Маркіян Самборський Лекція 4. Секвенування ДНК
2 жовтня, Нд 10:00 Юрій Ребець Семінар група 1, 2: Знайомство з геномними браузерами, основи.
4 жовтня, Вт 18:00 Маркіян Самборський Лекція 5. Принципи збирання ДНК послідовностей
6 жовтня, Чт 18:00 Олександр Зіненко Лекція 6. Біологія та еволюція.
9 жовтня, Нд 10:00 Юрій Ребець Семінар група 1: Знайомство з геномними браузерами.
9 жовтня, Нд 12:00 Юрій Ребець Семінар група 2: Знайомство з геномними браузерами.
11 жовтня, Вт 18:00 Олександр Зіненко Лекція 7. Нейтральна еволюція, рівновага мутацій та дрефу.
13 жовтня, Чт 18:00 Олександр Зіненко Лекція 8. Методи реконструкції філогенії.
16 жовтня, Нд 10:00 Олександр Зіненко Семінар група 1: Послідовність філогенетичного аналізу
16 жовтня, Нд 12:00 Олександр Зіненко Семінар група 2: Послідовність філогенетичного аналізу
18 жовтня, Вт 18:00 Олександр Зіненко Лекція 9. Застосування філогенетики. Філогеноміка.
20 жовтня, Чт 18:00 Наталія Матійців Лекція 10. Джерела біомедичних даних. Моногенні захворювання людини.
25 жовтня, Вт 18:00 Наталія Матійців Лекція 11. NGS (Next Generation Sequencing) у клінічній практиці.
27 жовтня, Чт 18:00 Наталія Матійців Лекція 12. Полігенні багатофакторні ознаки людини.
30 жовтня, Нд 10:00 Наталія Матійців Семінар група 1: Біомедичні бази даних. Пошук та оцінка клінічних даних.
30 жовтня, Нд 12:00 Наталія Матійців Семінар група 2: Біомедичні бази даних. Пошук та оцінка клінічних даних.
1 листопада, Вт 18:00   Іспит
Викладачі

Доктор біологічних наук, професор кафедри генетики та біотехнології, головний науковий співробітник кафедри генетики та біотехнології Львівського національного університету ім. І. Франка, м. Львів

Провідний фахівець з Біоінформатики, ТОВ Експлоджен, м. Львів.

Кандидат біологічних наук, доцент кафедри генетики та біотехнології Львівського національного університету ім. І. Франка, м. Львів

Кандидат біологічних наук, провідний науковий співробітник Музею природи, доцент кафедри мікології та фітоімунології біологічного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, м. Харків.

Кандидат біологічних наук, науковий директор лабораторії ТоВ Експлоджен, м. Львів.

Предмети курсу