Богдан Осташ

Галузь наукових інтересів – генетика бактерій та геноміка. Зокрема, це дослідження спеціалізованого метаболізму актинобактерій, що веде до продукції природних сполук з антибіотичною, протираковою, імуносупресорною та іншими типами біологічної дії. Довготермінова мета цих досліджень – розроблення нових способів надпродукції та сталого відкриття спеціалізованих метаболітів. Дослідження причин та функціональних наслідків відхилень у вживанні синонімічних кодонів (на основі актинобактерійних геномів) є іншим напрямом наукових досліджень. Деякі із біоінформатичних застосунків, над якими зараз ведеться робота в моїй науковій групі, можна знайти тут: https://github.com/ostash-group. В ЛНУ ім. І. Франка читаю PhD-курс з молекулярної філогенетики, магістерські курси з геноміки та біоінформатики; вибірковий спецкурс з прикладної філогенетики для бакалаврів. В НТУУ “КПІ імені Ігоря Сікорського” читаю магістерський курс з функціональної геноміки.

Вибрані публікації
Контакти