Онлайн курси для українських студентів біологічних спеціальностей

Онлайн курси для українських студентів біологічних спеціальностей

Війна перервала навчання в багатьох університетах України. Чимало студентів і викладачів змушені були залишити свої міста, внаслідок чого деякі курси не викладались на достатньому рівні чи взагалі не викладались. З ініціативи професорки Ольги Гаращук – директорки інституту фізіології університету м. Тюбінгену (Німеччина), та співучасті її багаторічного колеги професора Володимира Лущака – завідувача кафедри біохімії та біотехнології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, а також їхніх колег був розроблений проєкт підтримки українських студентів-біологів. У ньому пропонуються онлайн курси для українських студентів біологічних спеціальностей, які дозволять студентам надолужити втрачені дисципліни й освіжити знання. Навчання на курсах абсолютно безкоштовне. Воно буде проводитись командою викладачів і науковців з України та Німеччини за фінансової підтримки Німецької Служби академічних обмінів (DAAD).

В 2022-му році в рамках проєкту проведено два інтенсивні онлайн-курси – інтегрований курс «Науки про життя» та «Біоінформатика».

На 2023 рік заплановані наступні курси:
- Біоінформатика (30 годин, березень-квітень) 
- Молекулярна та клітинна нейрофізіологія (30 годин, березень).
- Життєвий цикл дослідницького проєкту (30 годин, квітень-травень). 
- Мікроскопія та інструментальні методи в біології (60 годин, травень-червень). 
- Педагогічна майстерність у викладанні та популяризації біологічних наук (30 годин, травень) 
- Інтегрований курс  “Науки про життя” (120 годин, вересень-грудень) 
- Біоінформатика (30 годин, вересень-жовтень)
- Інтегрований курс "Мікроби, віруси та інфекції" (90 годин, жовтень-грудень). 
- Математична статистика для біологів (30 годин, жовтень). 

Передбачено приблизно 180 стипендій в розмірі від 200 до 600 Євро для фінансової підтримки студентів курсів, які надаватимуться тим, хто найбільше постраждав від війни.

Посилання на онлайн-форму для реєстрації на кожен з курсів буде розміщено на цьому сайті приблизно за місяць до початку курсу.

Реєстрація на курс "Біоінформатика": з 02.02.2023 до 26.02.2023 (завершено)

Реєстрація на курс "Молекулярна та клітинна нейрофізіологія": з 07.02.2023 до 28.02.2023 (завершено) 

Реєстрація на курс "Життєвий цикл дослідницького проєкту": з 08.03.2023 до 06.04.2023 (завершено)

Реєстрація на курс "Педагогічна майстерність":  до 30.04.2023 (завершено)

Реєстрація на курс "Мікроскопія та інструментальні методи в біології": до 23.04.2023 (завершено) 

Новини

Початок навчання на онлайн-курсах у травні 2023

У травні 2023 року розпочалось навчання на онлайн-курсах Мікроскопія та інструментальні методи в біології та Педагогічна майстерність у викладанні та популяризації біологічних наук в рамках проєкту на  підтримку українських студентів-біологів, який розробила  команда викладачів та науковців з України і Німеччини за фінансової підтримки Німецької Служби академічних обмінів (DAAD), з ініціативи професорки Ольги Гаращук – директорки 

Читати далі

Оголошуємо реєстрацію на курс «Мікроскопія та інструментальні методи в біології»

Оголошуємо реєстрацію на курс «Мікроскопія та інструментальні методи в біології», який розпочнеться 1 травня 2023 року.

Курс розраховано на студентів та аспірантів біологічного профілю, які хочуть опанувати сучасні методи вимірювання та візуалізації, що використовуються в біофізиці, молекулярній та клітинній біології. 

Читати далі

Оголошуємо реєстрацію на курс «Педагогічна майстерність»

Оголошуємо реєстрацію на курс «Педагогічна майстерність», який розпочнеться 9 травня 2023 року. Курс орієнтовано на студентів-бакалаврантів біологічного та педагогічного профілю. Мета курсу -  ознайомити студентів з основними та інноваційними формами очного та дистанційного навчання, а також формами популяризації та поширення знань серед широких верств населення.

Читати далі

Оголошуємо реєстрацію на курс «Життєвий цикл дослідницького проєкту»

Оголошуємо реєстрацію на курс «Життєвий цикл дослідницького проєкту», який розпочнеться 13 квітня 2023 року. Курс орієнтовано на студентів-бакалаврантів біологічного профілю. Мета курсу - дати знання про основні етапи реалізації ідеї, планування і виконання експериментальної частини наукового проекту: підготовка до досліджень, підбір і постановка методів, дизайн та планування окремих експериментів, розширення досліджень для обґрунтування молекулярних механізмів, які лежать в основі отриманих біологічних ефектів.

Читати далі

Відкрито реєстрацію на курс «Молекулярна та клітинна нейрофізіологія»

Оголошуємо реєстрацію на курс «Молекулярна та клітинна нейрофізіологія» який розпочнеться  8 березня 2023 року. Курс орієнтовано на студентів 3-го та старших курсів та аспірантів біологічних та суміжних спеціальностей. Його мета – продемонструвати студентам функції нервової системи на всіх рівнях від молекулярного до системного з фокусом на фундаментальні молекулярні й клітинні механізми, які лежать в основі складніших процесів.

Читати далі
Наші Курси
Початок курсу: 08.03.2023

Мета курсу – продемонструвати студентам функції нервової системи на всіх рівнях від молекулярного до системного з фокусом на фундаментальні молекулярні й клітинні механізми, які лежать в основі складніших процесів. 

Курс розрахований на студентів освітнього рівня бакалавр 3-го та старших курсів та аспірантів, спрямований на створення в них глибокого розуміння принципів роботи нервових клітин та міжклітинних взаємодій. Очікувана кількість учасників – 40. 

Стипендія: 18 стипендій по 200 євро. Для студентів з родин, що сильно постраждали від війни. Умови фінансування передбачають успішне проходження курсу. 

Реєстрація: до 28 лютого 2023 (завершено) 

Початок курсу: 06.03.2023

Біоінформатика – галузь біології, що застосовує інформаційні технології та статистичні методи для аналізу великих масивів біологічних даних, наприклад при секвенуванні геномів чи аналізі вмісту протеїнів. Вона стає все більш потрібною та вживаною в світі, але поки що не у всіх університетах України викладається на достатньому рівні.

Курс розрахований на магістрантів та аспірантів біологічних спеціальностей, а також бакалаврантів 4го курсу біологічних спеціальностей (незалежно від закладу вищої освіти). Очікувана кількість учасників – 40. 

Стипендія: 18 стипендій по 200 євро. Для студентів з родин, що сильно постраждали від війни. Умови фінансування передбачають успішне проходження курсу. 

Реєстрація: до 26.02.2023 (завершено)

Початок курсу 13.04.2023

Мета курсу - дати знання про основні етапи реалізації ідеї, планування і виконання експериментальної частини наукового проекту: підготовка до досліджень, підбір і постановка методів, дизайн та планування окремих експериментів, розширення досліджень для обґрунтування молекулярних механізмів, які лежать в основі отриманих біологічних ефектів. Практична частина буде включати підготовку проєкту згідно власної ідеї, але з видуманими результатами, що підтверджують ідею. Окремо будуть представлені основні навички і вміння, які  необхідні для успішного виконання досліджень (використання лабораторного обладнання, розрахунки наважок, приготування розчинів, підбір умов визначення активностей ферментів, ведення лабораторного журналу, тощо), а також підготовки звіту про виконану роботу з можливим продовженням у вигляді публікації у науковому журналі. Частина практичних занять буде проходити у вигляді демонстрації практичного виконання роботи у лабораторії.

Курс орієнтовано на студентів-бакалаврантів біологічного профілю.

Стипендія: 14 стипендій по 200 євро. Для студентів з родин, що сильно постраждали від війни. Умови фінансування передбачають успішне проходження курсу. 

Реєстрація: до 6.04.2023 (закінчена)

Початок курсу: 09.05.2023

Метою курсу є ознайомлення студентів з основними та інноваційними формами очного та дистанційного навчання, а також формами популяризації та поширення знань серед широких верств населення. Зокрема, ми прагнемо забезпечити глибокі знання принципів, методів та організаційних підходів у викладанні біологічних наук; сформувати практичні вміння, навички, загальні та спеціальні професійні педагогічні компетентності студентів, а також донести підходи до поширення біологічних знань серед широких верств населення.

Курс орієнтовано на студентів-бакалаврантів біологічного та педагогічного профілю.

Стипендія: 20 стипендій по 200 євро. Для студентів з родин, що сильно постраждали від війни. Умови фінансування передбачають успішне проходження курсу. 

Реєстрація: до 30.04.2023 (завершено)

Початок курсу 1.05.2023

Основна мета курсу – розповісти студентам про можливості та обмеження різних методів, дати можливість попрацювати з реальними експериментальними даними і навчити обирати оптимальний метод для вирішення певної задачі.

Курс складається із 19 лекцій та 11 семінарських занять. Програма курсу розрахована на те, щоб дати студентам необхідне теоретичне підгрунтя для роботи на сучасних мікроскопах  та іншому обладнанні. Під час практичних занять студенти матимуть змогу самостійно здійснити повний процес обробки реальних експериментальних наборів даних з флуоресцентних та CD експериментів, навчитися планувати хроматографічні експерименти, освоїти поглиблену роботу з зображеннями флуоресцентної мікроскопії. Три заняття буде присвячено основам роботи з зображеннями в Python.

Курс орієнтовано на студентів та аспірантів біологічного профілю, які хочуть опанувати сучасні методи вимірювання та візуалізації, що використовуються в біофізиці, молекулярній та клітинній біології. Очікувана кількість учасників – 60.

Стипендія:  27 стипендій по 400 євро. Для студентів з родин, що сильно постраждали від війни. Умови фінансування передбачають успішне проходження курсу. 

Реєстрація до 23 квітня 2023 включно (завершена)

Докладніше

Партнери