Онлайн курси для українських студентів біологічних спеціальностей

Онлайн курси для українських студентів біологічних спеціальностей

Війна перервала навчання в багатьох університетах України. Чимало студентів і викладачів змушені були залишити свої міста, внаслідок чого деякі курси не викладались на достатньому рівні чи взагалі не викладались. З ініціативи професорки Ольги Гаращук – директорки інституту фізіології університету м. Тюбінгену (Німеччина), та співучасті її багаторічного колеги професора Володимира Лущака – завідувача кафедри біохімії та біотехнології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, а також їхніх колег був розроблений проєкт підтримки українських студентів-біологів. У ньому пропонуються онлайн курси для українських студентів біологічних спеціальностей, які дозволять студентам надолужити втрачені дисципліни й освіжити знання. Навчання на курсах абсолютно безкоштовне. Воно буде проводитись командою викладачів і науковців з України та Німеччини за фінансової підтримки Німецької Служби академічних обмінів (DAAD).

В 2022-му році в рамках проєкту проведено два інтенсивні онлайн-курси – інтегрований курс «Науки про життя» та «Біоінформатика».

У 2023 році проведено наступні курси:
- Біоінформатика (30 годин, березень-квітень) 
- Молекулярна та клітинна нейрофізіологія (30 годин, березень).
- Життєвий цикл дослідницького проєкту (30 годин, квітень-травень). 
- Мікроскопія та інструментальні методи в біології (60 годин, травень-червень). 
- Педагогічна майстерність у викладанні та популяризації біологічних наук (30 годин, травень) 
- Інтегрований курс  “Науки про життя” (120 годин, вересень-грудень) 
- Біоінформатика (30 годин, вересень-жовтень)
- Інтегрований курс "Мікроби, віруси та інфекції" (90 годин, жовтень-грудень). 
- Математична статистика для біологів (30 годин, жовтень). 

Призначено приблизно 180 стипендій в розмірі від 200 до 600 Євро для фінансової підтримки студентів курсів, які найбільше постраждали від війни.

Реєстрація на курс "Біоінформатика": з 02.02.2023 до 26.02.2023 (завершено)

Реєстрація на курс "Молекулярна та клітинна нейрофізіологія": з 07.02.2023 до 28.02.2023 (завершено) 

Реєстрація на курс "Життєвий цикл дослідницького проєкту": з 08.03.2023 до 06.04.2023 (завершено)

Реєстрація на курс "Педагогічна майстерність":  до 30.04.2023 (завершено)

Реєстрація на курс "Мікроскопія та інструментальні методи в біології": до 23.04.2023 (завершено) 

Реєстрація на Інтегрований курс "Науки про життя": до 05.09.2023 включно (завершено).

Реєстрація на курс "Біоінформатика": з 20.08.2023 до 20.09.2023 (завершено).

Реєстрація на курс "Мікроби, віруси та інфекції": з 25.08.2023 до 25.09.2023 (завершено).

Реєстрація на курс "Математична статистика для біологів": з 05.09.2023 до 01.10.2023 (завершено).

Новини

Початок онлайн курсів у вересні-жовтні 2023

У вересні-жовтні 2023 року розпочалось навчання на онлайн-курсах Науки про життя, Мікроби, віруси та інфекції, Біоінформатика та Математична статистика для біологів в рамках проєкту на  підтримку українських студентів-біологів. Даний проєкт розробила  команда викладачів та науковців з України і Німеччини за фінансової підтримки Німецької Служби академічних обмінів (DAAD), з

Читати далі

Реєстрація на курс "Математична статистика для біологів"

Розпочинаємо реєстрацію на курс «Математична статистика для біологів».

Курс розрахований на бакалаврантів та магістрантів біологічних спеціальностей (незалежно від закладу вищої освіти).

Читати далі

Реєстрація на онлайн-курс "Мікроби, віруси та інфекції"

Оголошуємо реєстрацію на онлайн-курс «Мікроби, віруси та інфекції», який розпочнеться з 2 жовтня 2023 року.

Курс розраховано на студентів-бакалаврантів біологічних спеціальностей ("Біологія", "Середня освіта "Біологія та здоров'я людини"), молодих дослідників - біологів та медиків - для розширення наукового погляду на  бактерії, віруси, імунітет та використання імунологічних методів  в діагностиці інфекційних захворювань.

Читати далі

Оголошуємо реєстрацію на курс Біоінформатика

Оголошуємо реєстрацію на другий з онлайн-курсів що читатимуться в 2023 році  – курс «Біоінформатика».  Його організовано на базі Кафедри генетики та біотехнології Львівського національного університету імені Івана Франка та компанії Explogen LLC.

Навчання розпочнеться 2 жовтня 2023. 
Це чудова нагода дізнатись багато нового і цікавого від спеціалістів, що працюють у даній галузі. 

Читати далі

Відкрито реєстрацію на Інтегрований курс "Науки про життя".

Оголошуємо реєстрацію на Інтегрований онлайн-курс «Науки про життя», який розпочнеться з 11 вересня 2023 року.

Курс розраховано на студентів-бакалаврантів та магістрантів біологічного профілю.

Читати далі
Наші Курси
Початок курсу: 08.03.2023

Мета курсу – продемонструвати студентам функції нервової системи на всіх рівнях від молекулярного до системного з фокусом на фундаментальні молекулярні й клітинні механізми, які лежать в основі складніших процесів. 

Курс розрахований на студентів освітнього рівня бакалавр 3-го та старших курсів та аспірантів, спрямований на створення в них глибокого розуміння принципів роботи нервових клітин та міжклітинних взаємодій. Очікувана кількість учасників – 40. 

Стипендія: 18 стипендій по 200 євро. Для студентів з родин, що сильно постраждали від війни. Умови фінансування передбачають успішне проходження курсу. 

Реєстрація: до 28 лютого 2023 (завершено) 

Початок курсу: 06.03.2023

Біоінформатика – галузь біології, що застосовує інформаційні технології та статистичні методи для аналізу великих масивів біологічних даних, наприклад при секвенуванні геномів чи аналізі вмісту протеїнів. Вона стає все більш потрібною та вживаною в світі, але поки що не у всіх університетах України викладається на достатньому рівні.

Курс розрахований на магістрантів та аспірантів біологічних спеціальностей, а також бакалаврантів 4го курсу біологічних спеціальностей (незалежно від закладу вищої освіти). Очікувана кількість учасників – 40. 

Стипендія: 18 стипендій по 200 євро. Для студентів з родин, що сильно постраждали від війни. Умови фінансування передбачають успішне проходження курсу. 

Реєстрація: до 26.02.2023 (завершено)

Початок курсу 13.04.2023

Мета курсу - дати знання про основні етапи реалізації ідеї, планування і виконання експериментальної частини наукового проекту: підготовка до досліджень, підбір і постановка методів, дизайн та планування окремих експериментів, розширення досліджень для обґрунтування молекулярних механізмів, які лежать в основі отриманих біологічних ефектів. Практична частина буде включати підготовку проєкту згідно власної ідеї, але з видуманими результатами, що підтверджують ідею. Окремо будуть представлені основні навички і вміння, які  необхідні для успішного виконання досліджень (використання лабораторного обладнання, розрахунки наважок, приготування розчинів, підбір умов визначення активностей ферментів, ведення лабораторного журналу, тощо), а також підготовки звіту про виконану роботу з можливим продовженням у вигляді публікації у науковому журналі. Частина практичних занять буде проходити у вигляді демонстрації практичного виконання роботи у лабораторії.

Курс орієнтовано на студентів-бакалаврантів біологічного профілю.

Стипендія: 14 стипендій по 200 євро. Для студентів з родин, що сильно постраждали від війни. Умови фінансування передбачають успішне проходження курсу. 

Реєстрація: до 6.04.2023 (закінчена)

Початок курсу: 09.05.2023

Метою курсу є ознайомлення студентів з основними та інноваційними формами очного та дистанційного навчання, а також формами популяризації та поширення знань серед широких верств населення. Зокрема, ми прагнемо забезпечити глибокі знання принципів, методів та організаційних підходів у викладанні біологічних наук; сформувати практичні вміння, навички, загальні та спеціальні професійні педагогічні компетентності студентів, а також донести підходи до поширення біологічних знань серед широких верств населення.

Курс орієнтовано на студентів-бакалаврантів біологічного та педагогічного профілю.

Стипендія: 20 стипендій по 200 євро. Для студентів з родин, що сильно постраждали від війни. Умови фінансування передбачають успішне проходження курсу. 

Реєстрація: до 30.04.2023 (завершено)

Початок курсу: 10.10.2023

Мета курсу - дати поглиблені знання про основні методи класичної статистики та принципи їх застосування для аналізу біомедичних даних. Математична статистика - це вирішальній інструмент для будь-кого, хто бажає зрозуміти свої дані та екстрагувати корисні патерни з масиву інформації. Ця галузь науки поєднує як методи класичної статистики, так і сучасні методи машинного навчання, які спрямовані на створення моделей, що описують складні взаємовідносини між даними, а також дозволять зробити необхідні висновки щодо природи цієї взаємодії.

Тривалість курсу: 1 місяць (з 10.10.2023 (30 годин, 1 кредит ЄКТС)

Курс розрахований на бакалаврантів та магістрантів біологічних спеціальностей (незалежно від закладу вищої освіти).

Очікувана кількість учасників – 40. 

Стипендія: 18 стипендій по 200 євро. Для студентів з родин, що сильно постраждали від війни. Умови фінансування передбачають успішне проходження курсу. 

Реєстрація: з 05.09.2023 до 01.10.2023 (завершено).

Після закінчення реєстрації кожен, хто надіслав заявку, отримає листа на електронну скриньку з повідомленням про реєстрацію/відмову в реєстрації.

Початок курсу 1.05.2023

Основна мета курсу – розповісти студентам про можливості та обмеження різних методів, дати можливість попрацювати з реальними експериментальними даними і навчити обирати оптимальний метод для вирішення певної задачі.

Курс складається із 19 лекцій та 11 семінарських занять. Програма курсу розрахована на те, щоб дати студентам необхідне теоретичне підгрунтя для роботи на сучасних мікроскопах  та іншому обладнанні. Під час практичних занять студенти матимуть змогу самостійно здійснити повний процес обробки реальних експериментальних наборів даних з флуоресцентних та CD експериментів, навчитися планувати хроматографічні експерименти, освоїти поглиблену роботу з зображеннями флуоресцентної мікроскопії. Три заняття буде присвячено основам роботи з зображеннями в Python.

Курс орієнтовано на студентів та аспірантів біологічного профілю, які хочуть опанувати сучасні методи вимірювання та візуалізації, що використовуються в біофізиці, молекулярній та клітинній біології. Очікувана кількість учасників – 60.

Стипендія:  27 стипендій по 400 євро. Для студентів з родин, що сильно постраждали від війни. Умови фінансування передбачають успішне проходження курсу. 

Реєстрація до 23 квітня 2023 включно (завершена)

Докладніше

Початок курсу 11.09.2023

Цей інтегрований курс покликаний:

  • створити в студентів цілісну картину та розуміння взаємозв'язків між різними біологічними науками: біохімією, молекулярною біологією, біофізикою та фізіологією;
  • поглибити та опанувати нові навики, які у майбутньому допоможуть студентам реалізувати себе в якості кваліфікованого спеціаліста, поступити в магістратуру чи продовжити наукову кар’єру у лабораторіях закордоном.

Тривалість курсу – 3 місяці (з 11.09.2022), 120 годин (4 кредити ЄКТС). Пари (лекції та семінари) проводитимуться онлайн, переважно в час, який не перекриватиметься з основним навчанням студентів в університетах.

Стипендія36 стипендій по 600 євро. Для студентів з родин, які постраждали від війни. Умови фінансування передбачають успішне проходження курсу. 

Реєстрація: до 05.09.2023 включно (завершено).

Після закінчення реєстрації кожен, хто надіслав заявку, отримає листа на електронну скриньку з повідомленням про реєстрацію/відмову в реєстрації.

Початок курсу: 02.10.2023

Мета курсу:

  • ознайомити студентів з фундаментальними аспектами мікробіології, вірусології та імунології, з акцентом на їх взаємозв'язок і роль у патологічних процесах  (студенти вивчатимуть структуру та фізіологію мікробів, біологічні властивості вірусів, структуру імунної системи та формування імунної відповіді, методи діагностики інфекцій);

  •  надати теоретичну та практичну основу для подальших досліджень і роботи в галузі мікробіології, вірусології, медицини, епідеміології, інфекційних захворювань та біотехнології.

Курс розрахований на студентів-бакалаврантів біологічних спеціальностей ("Біологія", "Середня освіта "Біологія та здоров'я людини"), а також буде цікавий молодим дослідникам - біологам та медикам для розширення наукового погляду на  бактерії, віруси, імунітет та використання імунологічних методів  в діагностиці інфекційних захворювань.  

Тривалість курсу – 2 місяці (з 02.10.2022), 90 годин (3 кредити ЄКТС). Пари (лекції та семінари) проводитимуться онлайн, переважно в час, який не перекриватиметься з основним навчанням студентів в університетах.

Стипендія27 стипендій по 400 євро. Для студентів з родин, які постраждали від війни. Умови фінансування передбачають успішне проходження курсу. 

Реєстрація: з 25.08.2023 до 25.09.2023 (завершено)

Після закінчення реєстрації кожен, хто надіслав заявку, отримає листа на електронну скриньку з повідомленням про реєстрацію/відмову в реєстрації.

Початок курсу: 02.10.2023

Біоінформатика – галузь біології, що застосовує інформаційні технології та статистичні методи для аналізу великих масивів біологічних даних, наприклад при секвенуванні геномів чи аналізі вмісту протеїнів. Вона стає все більш потрібною та вживаною в світі, але поки що не у всіх університетах України викладається на достатньому рівні.

Тривалість курсу: 6 тижнів (з 02.10.2023 до 10.11.2023), 30 годин, 1 кредит ЄКТС.

Курс розрахований на магістрантів та аспірантів біологічних спеціальностей, а також бакалаврантів 4го курсу біологічних спеціальностей (незалежно від закладу вищої освіти). Очікувана кількість учасників – 40. 

Стипендія: 18 стипендій по 200 євро. Для студентів з родин, що сильно постраждали від війни. Умови фінансування передбачають успішне проходження курсу. 

Реєстрація: з 20.08.2023 до 20.09.2023 (завершено).

Після закінчення реєстрації кожен, хто надіслав заявку, отримає листа на електронну скриньку з повідомленням про реєстрацію/відмову в реєстрації.

Партнери