Мікроби, віруси та інфекції 2024

Загальний опис

Курс включає аудиторну роботу (90 годин), самостійну роботу студентів (60 годин) та зйомку навчального відео (9 годин).

Аудиторні заняття поділяються на лекції та семінарські заняття згідно з програмою для кожної дисципліни (мікробіологія, вірусологія та імунологія), як описано нижче.

Самостійна робота (СР) - це форма організації індивідуального вивчення студентом навчального матеріалу в позаавдиторний час. Години для самостійної роботи включають час, необхідний для підготовки до семінарських занять, виконання індивідуальних практичних завдань та творчих робіт, які студенти представлятимуть на семінарах. Години самостійної роботи також включають підготовку до проміжних та підсумкових іспитів.

Однією з форм, запропонованих для підвищення пізнавальної активності та візуалізації складних практичних процесів, є навчальне відео. В рамках курсу буде знято, змонтовано та озвучено два 10-хвилинних відеоролики, які будуть використовуватися як допоміжний матеріал для практичних занять з мікробіології, які охоплюють методи стерилізації, культивування мікроорганізмів та виготовлення мікропрепаратів. 

Реєстрація: 2 вересня 2024 включно 

Деталі навчального плану

Дисципліни курсу: МікробіологіяВірусологіяІмунологія 

Мікробіологія, вірусологія та імунологія
Рівень
Бакалавранти, магістранти
Лекції
32
Практичні заняття
13
Тривалість
3 місяці
Мова
Українська
Сертифікат
5 кредитів ЄКТС
Викладачі

Завідувач лабораторії імунобіології відділу молекулярної імунології Інституту біохімії ім. О.В Палладіна НАН України, м. Київ

Доцент кафедри біохімії та біотехнології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, м. Івано-Франківськ

Доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри біохімії та біотехнології Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника (ПНУ) – м. Івано-Франківськ.

Доцент кафедри біохімії та біотехнології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (ПНУ) - м. Івано-Франківськ.

Доцент кафедри біології людини та імунології Херсонського державного університету.