Денис Колибо

Доктор біологічних наук (2011), професор (2017). Закінчив біологічний факультет Київського Національного Університету імені Тараса Шевченка (1995), захистив кандидатську (1999) дисертацію в Інституті біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П. Кухаря НАН України і докторську (2011) Інституті молекулярної біології і генетики НАН України. Проходив стажування за програмою SABIT у Седар-Синайському медичному центрі Лос-Анджелесу (США) (2004), співпрацював з лабораторіями та вченими з інших наукових і навчальних центрів. Лабораторія імунобіології займається розробкою тест-систем щодо оцінки стану імунітету та імунодіагностики деяких інфекційних захворювань, зокрема дифтерії, кашлюку, туберкульозу тощо, а також з’ясування молекулярних особливостей патогенезу цих хвороб і ролі імунітету у формуванні стійкості. Викладає нормативний курс «Імунологія» та спескурси «Молекулярна імунологія», «Імунобіотехнологія», «Імунологія інфекцій» в Інституті біології і медицини Київського Національного Університету імені Тараса Шевченка (з 2001) і в Національному Університеті «Києво-Могилянська Академія»; є автором підручника «Імунологія» (2005, видавництво «Вища школа»), (перевидання 2011, видавництво КНУ ім. Тараса Шевченка). 
 

Вибрані публікації

Є автором 46 статей (за Scopus). 
ORCID: https//orcid.org/0000-0002-8476-0992
Scopus ID: 6602890146
 

Контакти

den.kolibo@gmail.com