Викладачі

Співробітник Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника (ПНУ) (Івано-Франківськ). Вчений ступінь (PhD) отримав у 2009 році по спеціальності "Науки про життя  – молекулярні та клітинні аспекти біології" на фармацевтичному факультеті університету Страсбурга, де займався розробкою сольватохромних флуоресцентних міток для вивчення взаємодій протеїнів.

Доктор біологічних наук, професор кафедри біохімії та біотехнології Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника (ПНУ) - м. Івано-Франківськ.

Доктор біологічних наук, професор кафедри біохімії та біотехнології Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника (ПНУ) - м. Івано-Франківськ.

Завідувач кафедри фізіології людини і тварин Львівського національного університету імені Івана Франка (Львів) та лектор Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (Івано-Франківськ).

Доцент кафедри фізіології людини і тварин Львівського національного університету імені Івана Франка - м. Львів.

Співробітник Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника (ПНУ) - м. Івано-Франківськ.

Доктор біологічних наук, професор кафедри генетики та біотехнології, головний науковий співробітник кафедри генетики та біотехнології Львівського національного університету ім. І. Франка, м. Львів

Доцент кафедрі Біохімії та біотехнології Прикарпатського Університету (Івано-Франківськ, Україна) та гостьовий професор Інституту Травматології Людвіга Больцмана (Відень, Австрія).

Доцент кафедри біохімії та біотехнології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (ПНУ) - м. Івано-Франківськ.

Доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри біохімії та біотехнології Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника (ПНУ) – м. Івано-Франківськ.

Кандидат медичних наук, доцент (постдок) на кафедрі гастроентерології, гепатології та ендокринології у Вищій медичній школі Гановера (Німеччина) у галузі онкоімунології раку печінки.

Кандидат біологічних наук, провідний науковий співробітник Музею природи, доцент кафедри мікології та фітоімунології біологічного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, м. Харків.

Провідний фахівець з Біоінформатики, ТОВ Експлоджен, м. Львів.

Кандидат біологічних наук, доцент кафедри генетики та біотехнології Львівського національного університету ім. І. Франка, м. Львів

Доктор біологічних наук, професорка, завідувачка кафедри біохімії та фізіології Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара.

Кандидат біологічних наук, науковий директор лабораторії ТоВ Експлоджен, м. Львів.

Директор Інституту фізіології Тюбінгенського університету, м. Тюбінген, Німеччина

Професор кафедри фармацевтична біотехнологія, Саарландського університету (UdS), м. Саарланд , Німеччина

Старший науковий співробітник Інституту фізіології Тюбінгенського університету, м. Тюбінген, Німеччина.

Доцент кафедри біохімії та біотехнології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, м. Івано-Франківськ

Завідувачка лабораторії імунології клітинних рецепторів у відділі молекулярної імунології в Інституті біохімії ім. О.В Палладіна НАН України, м. Київ

Науковий співробітник Інституту фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України, доцент кафедри біомедицини та нейронаук Київського академічного університету (КАУ), м. Київ.

Доцент кафедри біології людини та імунології Херсонського державного університету, кандидат біологічних наук

Асистент кафедри біохімії та біотехнології Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника (ПНУ), м. Івано-Франківськ

Співробітник Інституту Органічної Хімії та Біохімії (Прага, Чехія).

Науковий співробітник відділу Загальної та молекулярної патофізіології імені О. Богомольця, м. Київ

Професор кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, м. Івано-Франківськ

Завідувач лабораторії імунобіології відділу молекулярної імунології Інституту біохімії ім. О.В Палладіна НАН України, м. Київ

Доцент кафедри фізіології людини і тварин Львівського національного університету імені Івана Франка, м. Львів.

Професор, завідувач кафедри біофізики та біоінформатики, професор кафедри фізіології людини і тварин Львівського національного університету імені Івана Франка, м. Львів.

Професор кафедри органічної хімії хімічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, м. Київ.

Доцент кафедри біології людини та імунології Херсонського державного університету.