Маркіян Самборський

Працює в ТОВ Експлоджен на посаді провідного фахівця з біоінформатики. Випускник кафедри генетики і біотехнології ЛНУ ім. Франка. Вчену ступінь (PhD) отримав 2010 році по спеціальності «Біоінформатика» на біохімічному відділі біологічного факультету Кембріджського університету. Займався секвенуванням та аннотацією геномів актиноміцетів та аналізом генів вторинного метаболізму. Також розробляв методи та ПЗ для роботи з даними NGS (454 та Illumina). Після аспірантури працював в Medimmune (Cambridge, UK), де забезпечував біоінформатичний супровід проекту з створення трансгенних мишей з людським іммунітетом (Del1, 2010-2018). Також відповідав за біоінформатичну підтримку проекту по вторинних метаболітах актинобактерій та грибів в консорціумі sLOLA від Innovate UK (2013-2018).

В 2018 році переїхав до Львова для співзаснування біотехнологічної компанії Експлоджен. В даний час відповідає за управління відділом секвенування (Sanger/ONT) та забезпечення біоінформатичної, IT та інженерної підтримки компанії.

Наукові інтереси: Секвенування (всі 3 покоління), розробка та удосконалення методик приготування геномних бібліотек секвенування 3-го покоління (ONT), de novo збірка та анотація геномів, пошук та аннотація структурних варіантів (SV), актинобактерії, гриби, вторинні метаболіти, генетична інженерія, створення трасгенних тварин та рослин, розробка алгоритмів аналізу даних секвенування амліконів (IgSEQ, Darpins).

Публікації:    26 статей      H-index 11

https://orcid.org/0000-0002-6946-0385

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=15926038800

Вибрані публікації

Wlodek, A., Kendrew, S.G., Coates, N.J. Hold, A., Pogwizd, J., Rudder, S., Sheehan, L., Higginbotham, S., Stanley-Smith, A., Warneck, T., Nur-E-Alam, M., Radzom, M., Martin, C., Overvoorde, L., Samborskyy, M., Alt, S., Heine, D., Carter, G., Graziani, E., Koehn, F., McDonald, L., Alanine, A., Sarmiento, M., Chao, S., Ratni, H, Steward, L., Norville, I., Sarkar-Tyson, M., Moss, S., Leadlay, P., Wilkinson, B., Gregory, M. Diversity oriented biosynthesis via accelerated evolution of modular gene clusters. (2017) Nat Commun 8, 1206.

https://doi.org/10.1038/s41467-017-01344-3

Complete genome sequence of the erythromycin-producing bacterium Saccharopolyspora erythraea NRRL23338 M. Samborskyy, M. Oliynyk, J. Lester, T. Mironenko, N. Scott, S. Dickens, S. Haydock & P. Leadlay (2007) Nature Biotechnology 25, 447–453. https://doi.org/10.1038/nbt1297

Assembly of the highly similar sequences of the IS elements by the means of phrap and miniassembly maker perl scripts. Samborskyy, M., Oliynyk, M. Nature Protocols.

https://doi.org/10.1038/nprot.2007.182