Біоінформатика 03 2024

Загальний опис

Курс біоінформатики включає два блоки – основи роботи із послідовностями ДНК та білків та філогенетика. Загальна мета курсу – ознайомити студентів та слухачів із основами роботи із біологічними даними, в першу чергу послідовностями ДНК та білків, підходами до їх вирівнювання/порівняння; методами секвенування ДНК та їх застосуванням для різних дослідних завдань; основами візуалізації та роботи із даними послідовностей геномів з використанням геномних браузерів; та основами популяційної генетики та філогенетичного аналізу. Курс розрахований на магістрів та аспірантів із базовими знаннями з генетики та молекулярної біології. Курс орієнтований на здобуття та поглиблення існуючих практичних навиків роботи із біологічними даними та включає серію семінарів та практичних із виконанням індивідуальних завдань із використанням методів та підходів, які викладаються під час лекцій.

Курс розрахований на  магістрантів та аспірантів біологічних спеціальностей, а також бакалаврантів 4го курсу. Максимальна кількість учасників – 40. 

Тривалість курсу – 6 тижнів (березень-квітень 2024), 30 годин (1 кредит ЄКТС). Пари (лекції та практичні/семінари) проводитимуться онлайн в час, який не перекривається з основним навчанням студентів в університетах.

 

Реєстрація: завершена.
 

Стипендія: Для студентів з родин, що сильно постраждали від війни передбачено 13 стипендій по 200 євро. 

Деталі навчального плану
Дата Час Хто Що
13.03.2024 Середа 18:00 Богдан ОСТАШ Лекція 1. Вступ до біоінформатики.
14.03.2024 Четвер 18:00 Богдан ОСТАШ Лекція 2. Математичні моделі біологічних послідовностей.
16.03.2024 Субота 10:00 Богдан ОСТАШ Семінар 1, група 1. Бази даних NCBI. 
17.03.2024 Неділя 10:00 Богдан ОСТАШ Семінар 1, група 2. Бази даних NCBI. 
20.03.2024 Середа 18:00 Богдан ОСТАШ Лекція 3. Математичні моделі еволюції генетичних послідовностей.
21.03.2024 Четвер  18:00 Богдан ОСТАШ Лекція 4. Попарне вирівнювання послідовностей.
23.03.2024 Субота 10:00 Богдан ОСТАШ Семінар 2, група 1. Попарне вирівнювання інструментом BLAST та інтерпретація результатів.
24.03.2024 Неділя 10:00 Богдан ОСТАШ Семінар 2, група 2. Попарне вирівнювання інструментом BLAST та інтерпретація результатів.
27.03.2024 Середа 18:00 Богдан ОСТАШ Лекція 5. Множинне вирівнювання послідовностей.
28.03.2024 Четвер 18:00 Юрій РЕБЕЦЬ Лекція 6. Принципи методів секвенування ДНК
30.03.2024 Субота 10:00 Юрій РЕБЕЦЬ Семінар 3, група 1. Робота з геномними браузерами.
31.03.2024 Неділя 10:00 Юрій РЕБЕЦЬ Семінар 3, група 2. Робота з геномними браузерами.
03.04.2024 Середа 18:00 Олександр ЗІНЕНКО Лекція 7. Біологія та еволюція.
04.04.2024 Четвер 18:00 Олександр ЗІНЕНКО Лекція 8. Методи реконструкції філогенії.
06.04.2024 Субота 10:00 Олександр ЗІНЕНКО Семінар 4, група 1. Послідовність філогенетичного аналізу.
07.04.2024 Неділя 10:00 Олександр ЗІНЕНКО Семінар 4, група 2. Послідовність філогенетичного аналізу.
10.04.2024 Середа 18:00 Олександр ЗІНЕНКО Лекція 9. Застосування філогенетики.
11.04.2024 Четвер 18:00 Олександр ЗІНЕНКО Лекція 10. Філогеноміка.
13.04.2024 Субота 10:00 Олександр ЗІНЕНКО Семінар 5, група 1. Демографічна реконструкція та ddRAD аналіз даних.
14.04.2024 Неділя 10:00 Олександр ЗІНЕНКО Семінар 5, група 2. Демографічна реконструкція та ddRAD аналіз даних.
17.04.2024 Середа 18:00 Юрій РЕБЕЦЬ Іспит

 

Лекції
Лекція 1. Вступ до біоінформатики.
Богдан ОСТАШ

Походження терміну та сучасне визначення біоінформатики.

Піонерські роботи проф. Маргарет Оклі Дейгофф.

Центральна догма молекулярної біології. Від гену до ознаки.

Зв’язки біоінформатики, комп’ютерних наук та системної біології.

Проблеми сучасної біоінформатики.

Лекція 2. Математичні моделі біологічних послідовностей.
Богдан ОСТАШ

Інформативність послідовностей нуклеотидів та амінокислот. Ентропія. Рівняння Шеннона.

Моделі, що описують ймовірність трапляння генетичної послідовності – моделі Бернуллі та Маркова.

Імовірнісні підходи в біоінформатиці

Рівняння Баєса та як (де) його використовувати

Поняття комплексності генетичних послідовностей. Регіони низької складності, їх біологічне значення

Лекція 3. Математичні моделі еволюції генетичних послідовностей.
Богдан ОСТАШ

Навіщо потрібна модель

Найпростіша механічна модель заміни в нуклеотидному тексті: Jukes-Cantor, 1969

Розробка на основі JC69: K2P, HKY тощо. Вкладені моделі. Параметри I, Γ

Механістичні кодонні моделі: M0

Моделі заміни амінокислот: PAM, BLOSUM.

Лекція 4. Попарне вирівнювання послідовностей.
Богдан ОСТАШ

Поняття попарного вирівнювання, базова термінологія (співпадіння, неспівпадіння, пробіли).

Гомологія послідовностей.

Методи оцінювання попарних вирівнювань.

Алгоритми вирівнювання: динамічне програмування (ACS) та евристичний пошук (BLAST). Статистика Карлін-Альтшуль та очікуване значення E.

Нові розробки: Diamond

Лекція 5. Множинне вирівнювання послідовностей.
Богдан ОСТАШ

Прогресивні методи множинного вирівнювання послідовностей.

Нові інструменти множинного вирівнювання (T-COFFEE, MUSCLE, MSAProbs).

Моделі основані на множинному вирівнюванні – консенсусна послідовність, позиціє-залежна матриця рахнуків (position-specific score matrices, PSSM), Weblogo, прихована модель Маркова (Hidden Markov model, HMM).

Основні веб сервіс з основою HMM (TMHMM, GeneMark, Pfam, HHPred).

Лекція 6. Принципи методів секвенування ДНК.
Юрій РЕБЕЦЬ

Історія розвитку секвенування ДНК.

Секвенування за Сенджером та метод Максама–Гілберта.

Секвенування наступного покоління.

Секвенування третього покоління.

Принципи складання геному.

Проблеми функціональної анотації геномів.

Лекція 7. Біологія та еволюція.
Олександр ЗІНЕНКО

Походження генетичної мінливості та основні концепції еволюційної біології та молекулярної еволюції.

Еволюційні сили, доля алелів у популяції.

Нейтральна еволюція, рівновага мутації/дрейфу.

Блукання простором генотипів.

Лекція 8. Методи реконструкції філогенії.
Олександр ЗІНЕНКО

Філогенетичні дерева: номенклатура, мислення деревами, їх редагування та зміни форматів.

Три головні підходи до реконструкції еволюційної історії. Дистантні методи, Правдоподібність та Байесівська реконструкція філогенії.

Моделі субституцій.

Мультилокусний аналіз філогенії, коалесцентні методи.

Лекція 9. Застосування філогенетики.
Олександр ЗІНЕНКО

Філогенія як скелет та нульова модель в еволюційній біології.

Популяційна історія, демографія та відбір.

Метод філогенетичних контрастів.

Тести на відбір. Fst викиди

Лекція 10. Філогеноміка.
Олександр ЗІНЕНКО

Виклики та обмеження методів реконструкції філогенії за геномними даними.

Генотипування секвенуванням та штучне скорочення даних. ddRAD секвенування.

Семінари
Семінар 1. Бази даних NCBI.
Богдан ОСТАШ

Робота з базами даних NCBI – PubMed: doi, PMID, PMCID; GenBank – файлова структура; Genome db – структура бази даних та її використання. Браузер геному. Taxonomy db. GEO.

Семінар 2. Попарне вирівнювання інструментом BLAST та інтерпретація результатів.
Богдан ОСТАШ

Як використовувати веб-сервіс BLAST для попарного вирівнювання та інтерпретації результатів.

Семінар 3. Робота з геномними браузерами.
Юрій РЕБЕЦЬ
Семінар 4. Послідовність філогенетичного аналізу.
Олександр ЗІНЕНКО

Послідовність філогенетичного аналізу. Онлайн-інструменти, які допомагають аналізувати постійно оновлювані набори даних.

Семінар 5. Демографічна реконструкція та ddRAD аналіз даних.
Олександр ЗІНЕНКО

Демографічні реконструкції, відбіркові тести та аналіз даних ddRAD.

Рівень
Бакалавранти, магістранти, аспіранти
Лекції
10 Лекцій
Практичні заняття
5 занять
Тривалість
6 тижнів
Мова
Українська
Сертифікат
1 кредит ЄКТС
Викладачі

Доктор біологічних наук, професор кафедри генетики та біотехнології, головний науковий співробітник кафедри генетики та біотехнології Львівського національного університету ім. І. Франка, м. Львів

Кандидат біологічних наук, провідний науковий співробітник Музею природи, доцент кафедри мікології та фітоімунології біологічного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, м. Харків.

Кандидат біологічних наук, науковий директор лабораторії ТоВ Експлоджен, м. Львів.