Педагогічна майстерність у викладанні та популяризації біологічних наук

Загальний опис

Метою курсу є ознайомлення студентів з основними та інноваційними формами очного та дистанційного навчання, а також формами популяризації та поширення знань серед широких верств населення. Зокрема, ми прагнемо забезпечити глибокі знання принципів, методів та організаційних підходів у викладанні біологічних наук; сформувати практичні вміння, навички, загальні та спеціальні професійні педагогічні компетентності студентів, а також донести підходи до поширення біологічних знань серед широких верств населення.

Реєстрація на курс завершена. 

Лекції
1. Педагогічна майстерність та особистість майбутнього вчителя.

Основні етапи професійного становлення педагога. Педагогічна майстерність та її структура. Критерії та рівні оволодіння професійною майстерністю.

2. Основні педагогічні прийоми та особливості професійно-педагогічного спілкування.

Нові ролі вчителя в сучасному освітньому середовищі. Індивідуальний підхід як основа особистісно орієнтованого навчання. Кооперативне навчання. Розвиток критичного мислення. Неформальна освіта.

3. Огляд методів навчання.

Основи методики навчання, популяризації та поширення наукових знань. Інноваційні освітні технології в університетах і школах: доцільність і переваги. Популярні інноваційні методи навчання: контекстне навчання, імітаційне навчання, проблемне навчання, модульне навчання, дистанційне навчання.

4. Прогресивні методи навчання.

Перевернутий клас: типовий, дискусійно-орієнтований, орієнтований на демонстрацію, псевдоперевернутий, групове навчання, віртуальний клас, «перевернутий учитель». Кейс-технології та проблемно-орієнтоване навчання. Методика застосування.

5. Командне навчання в очному та віртуальному середовищах.

Компоненти командного навчання (керовані команди, частий і своєчасний зворотній зв’язок, вирішення проблем, оцінювання студентів колегами). Переваги командного навчання для студентів, викладачів і фасилітаторів. Використання кімнат для сеансів (Zoom, Google Meet тощо) для групового онлайн-навчання.

6. Цифрові технології в біологічній освіті.

Інструменти Google, Kahoot, Flipgrid, використання YouTube тощо.

7. Специфічні організаційні форми навчання та популяризації біологічних знань.

Наукові семінари та конференції, конкурси, навчальні курси, розробка рекламних матеріалів та презентацій, взаємодія з соціальними мережами, участь у грантових програмах, академічна мобільність тощо.

8. Профорієнтація учнівської молоді як спосіб популяризації біологічних знань.

Загальне поняття про засоби навчання та популяризації біологічних знань. Зустрічі з науковцями. Недільні, літні та зимові школи. Тижні біологічних дослідів. Тематичні клуби. Дні біологічних наук та ін.

9. Поширення знань серед широких верств населення та просвітницька робота.

Науково-популярні лекції та книги. Участь у масових просвітницьких заходах (дні здоров’я, наукові пікніки тощо), інтерв’ю в газетах чи журналах. Співпраця викладачів і студентів під час презентації наукових результатів широкій аудиторії.

10. Оцінювання якості навчальної діяльності та навчальних досягнень учнів при вивченні біології.

Поняття діагностики навчальної діяльності студентів. Форми контролю результатів навчання. Оцінювання знань. Освітня рефлексія, виявлення динаміки освітніх змін та особистісних досягнень учнів. Корекція змісту освітніх програм, курсу навчання, прогнозування подальшого розвитку навчального процесу.

Семінари
1. Загальні основи професійної майстерності вчителя.
2. Організаційні форми навчання та популяризації біології. Проектне навчання.
3. Використання цифрових технологій при вивченні біологічних дисциплін. Створення вікторини Kahoot.
4. Види оцінювання результатів навчання. Види експертизи. Формуюче обстеження.
5. Інтелектуальна власність практичних розробок з методики навчання та популяризації біологічних наук.
Рівень
Бакалавранти
Лекції
10 лекцій
Практичні заняття
5 занять
Тривалість
1 місяць
Мова
Українська
Сертифікат
1 кредит ЄКТС
Розклад занять
Дата Час Що
Вівторок, 09.05.2023 16:00 Лекція 1. Педагогічна майстерність та особистість майбутнього вчителя
Четвер, 11.05.2023 16:00 Лекція 2. Основні педагогічні прийоми та особливості професійно-педагогічного спілкування
Субота, 13.05.2023 9:00 Семінар 1, група 1. Загальні основи професійної майстерності вчителя
Субота, 13.05.2023 11:00 Семінар 1, група 2. Загальні основи професійної майстерності вчителя
Четвер, 18.05.2023 16:00 Лекція 3. Огляд методів навчання
Субота, 20.05.2023 9:00 Семінар 2, група 1. Організаційні форми навчання та популяризації біології. Проектне навчання
Субота, 20.05.2023 11:00 Семінар 2, група 2. Організаційні форми навчання та популяризації біології. Проектне навчання
Вівторок, 23.05.2023 16:00 Лекція 4. Прогресивні методи навчання
Четвер, 25.05.2023 16:00 Лекція 5. Командне навчання в очному та віртуальному середовищах
Субота, 27.05.2023 9:00 Семінар 3, група 1. Використання цифрових технологій при вивченні біологічних дисциплін. Створення вікторини Kahoot
Субота, 27.05.2023 11:00 Семінар 3, група 2. Використання цифрових технологій при вивченні біологічних дисциплін. Створення вікторини Kahoot
Вівторок, 30.05.2023 16:00 Лекція 6. Цифрові технології в біологічній освіті
Четвер, 01.06.2023 16:00 Лекція 7. Специфічні організаційні форми навчання та популяризації біологічних знань
Субота, 03.06.2023 9:00 Семінар 4, група 1. Види оцінювання результатів навчання. Види експертизи. Формуюче обстеження
Субота, 03.06.2023 11:00 Семінар 4, група 2. Види оцінювання результатів навчання. Види експертизи. Формуюче обстеження
Вівторок, 06.06.2023 16:00 Лекція 8. Профорієнтація учнівської молоді як спосіб популяризації біологічних знань
Четвер, 08.06.2023 16:00 Лекція 9. Поширення знань серед широких верств населення та просвітницька робота
Четвер, 08.06.2023 17:30 Семінар 5, група 1. Інтелектуальна власність практичних розробок з методики навчання та популяризації біологічних наук
Вівторок, 13.06.2023 16:00 Лекція 10. Оцінювання якості навчальної діяльності та навчальних досягнень учнів при вивченні біології
Вівторок, 13.06.2023 17:30 Семінар 5, група 2. Інтелектуальна власність практичних розробок з методики навчання та популяризації біологічних наук
Четвер, 15.06.2023 16:00 Іспит

 

Викладачі

Професор кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, м. Івано-Франківськ

Предмети курсу