Галина Михайлишин

Доктор філософських наук, професор кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Вища освіта (1984) – Київський державний педагогічний інститут імені О.М. Горького, спеціальність – Педагогіка і психологія, викладач-дослідник з психології та педагогіки. (2002) – Львівський державний інститут фізичної культури, спеціальність – Фізичне виховання.

Аспірантура (2006) – кафедра педагогіки Київського національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, спеціальність – професійна педагогіка. Докторантура (2013), кафедра філософії освіти Київського національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, спеціальність філософія освіти.

Викладацький досвід – Івано-Франківський коледж фізичного виховання (1984-2011) та Прикарпатський університет імені Василя Стефаника (2011-дотепер) в м. Івано-Франківськ

Наукові інтереси: професійна підготовка фахівців з вищою освітою, філософські аспекти забезпечення якості вищої освіти, менеджмент закладів вищої освіти.

Вибрані публікації

Вибрані публікації:
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57207770845 
Articles: 6          H-index:
Google Scholar 
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=gjInWe8AAAAJ
Articles: 122          H-index: 8 
ORCID:   https://orcid.org/0000-0003-1589-9242  

Контакти

halyna.mykhailyshyshyn@pnu.edu.ua 

galyna.mykhaylyshyn@gmail.com