Молекулярна та клітинна нейрофізіологія 2024

Загальний опис

Мета курсу – продемонструвати студентам функції нервової системи на всіх рівнях від молекулярного до системного з фокусом на фундаментальні молекулярні й клітинні механізми, які лежать в основі складніших процесів. Курс розрахований на студентів бакалаврату та спрямований на створення в них глибокого розуміння принципів роботи нервових клітин та міжклітинних взаємодій. У його рамках детально пояснюються молекулярні процеси, що лежать в основі синаптичної передачі, розвитку мозку ссавців, епігенетичної регуляції пластичності. Студенти ознайомляться з принципами нервових взаємодій з ендокринною, імунною та статевою системами, а також з причинами загибелі нейронів за нейродегенеративних патологій. Особливу увагу приділено принципам підготовки та проведення електрофізіологічного експерименту.

Лекції
1. Нервова клітина як складна одиниця.

Компартменти соми та відростків. Нейрофіламенти та аксонний транспорт. Ріст та кронування дендритів. Кальцієве депо та кальцієві сенсори. Кальцієві насоси та обмінники.

2. Функції мембрани нейрона.

Біофізика іонних каналів: воротні та селективні механізми. Методи дослідження іонних каналів. Пейсмейкерні потенціали в таламусі та мозочку. Нейроендокринні клітини.

3. Походження нервової системи.

Чим відрізняється нейрон? Філогенетичні корені нервової системи. Долі клітин перед та під час нейруляції у хребетних. Глія: астроцити, олігодендроцити, мікроглія. Молекулярні механізми ембріонального розвитку мозку людини.

4. Від клітин-попередників до нейронів і глії.

Транскрипційні фактори та фактори росту в розвитку нервової тканини. Роль конексинів під час епмбріогенезу. Концепції гена та морфогенетичного поля: генетична та електрична регуляція клітинної долі. Електричні механізми регенерації.

5. Багатонейронні взаємодії в ході фізіологічної відповіді.

Роль глутаматних рецепторів у синаптичній пластичності. Змішана синаптична передача. Випередження фази у нейронах гіпокампу.

6. Епігенетичні процеси в нервовій системі.

Молекулярні та клітинні фактори нервової пластичності. Епігенетичні модифікації у нейроні: модифікації ДНК і гістонів, РНК-інтерференція. Аплізія як модель епігенетичних змін у нейроні. Епігенетична регуляція та синаптична пластичність.

7. Нейродегенерація та порушення пам’яті.

Патології, пов’язані з порушенням укладки білка: хвороби Гантінгтона, Альгеймера, Паркінсона. Пріонні захворювання. Гіпотетична роль пріонів у формуванні пам’яті.

8. Редагування РНК у нейронах.

Системи редагування РНК у ссавців: A-на-I та C-на-U. Аденозиндезамінази РНК. Редагування РНК глутаматних рецепторів. Редагування РНК іонних каналів та синаптичних білків. Редагування РНК у нервовій системі головоногих молюсків.

9. Основи нейроімунології.

Паралелі в молекулярній фізіології нейронів та імунних клітин: іонні канали, рецептори, редагування РНК. Нервова регуляція місцевої та системної імунної відповіді. Мікроглія та запалення. Нейротропні та пошкоджуючі мозок інфекції.

10. Нейрорегуляція статевої функції.

Нейроендокринні клітини. Секреція гіпоталамічних нейронів: кіспептини, гонадоліберини. Гіпоталамічно-гіпофізарно-гонадна вісь та регуляція її роботи. Надперехресне ядро та шлюбний сезон у ссавців. Окситоцин та вазопресин як фактори статевої поведінки.

11. Генетика поведінки.

Пошук нового та дофамінергічна система. Моноамінові нейромедіатори та агресія. Система винагороди. Молекулярні механізми утворення залежності. 

12. Молекулярні та клітинні аспекти проблеми свідомості.

Принципи ЕЕГ. Порушення сну та епілептична активність: роль ГАМК-рецепторів та кальцієвих каналів Т-типу. Таламокортикальна петля. Зміни когнітивної діяльності під впливом стресу.

Семінари
1. Дослідження клітинної нейрофізіології I: розчини та клітинна культура.
2. Дослідження клітинної нейрофізіології II: проведення електрофізіологічного експерименту.
3. Дослідження клітинної нейрофізіології III: аналіз даних, отриманих за допомогою «петч-клемп».
Рівень
Бакалавранти, магістранти, аспіранти
Лекції
12 лекцій
Практичні заняття
3 заняття
Тривалість
6 тижнів
Мова
Українська
Сертифікат
1 кредит ЄКТС
Розклад занять
Дата Час Вид заняття
20.03.2024 Середа 16:30 Лекція 1. Нервова клітина як складна одиниця.
22.03.2024 П'ятниця 16:30 Лекція 2. Функції мембрани нейрона.
25.03.2024 Понеділок 16:30 Лекція 3. Походження нервової системи.
27.03.2024 Середа 16:30 Лекція 4. Від клітин-попередників до нейронів і глії..
29.03.2024 П'ятниця 16:30 Семінар 1, підгрупа 1. Дослідження клітинної нейрофізіології I: розчини та клітинна культура.
30.03.2024 Субота 16:30 Семінар 1, підгрупа 2. Дослідження клітинної нейрофізіології I: розчини та клітинна культура.
01.04.2024 Понеділок 16:30 Лекція 5. Багатонейронні взаємодії в ході фізіологічної відповіді.
03.04.2024 Середа 16:30 Лекція 6. Епігенетичні процеси в нервовій системі.
05.04.2024 П'ятниця 16:30 Лекція 7. Нейродегенерація та порушення пам’яті.
08.04.2024 Понеділок 16:30 Лекція 8. Редагування РНК у нейронах.
12.04.2024 П'ятниця 16:30 Семінар 2, підгрупа 1. Дослідження клітинної нейрофізіології II: проведення електрофізіологічного експерименту.
13.04.2024 Субота 16:30 Семінар 2, підгрупа 2. Дослідження клітинної нейрофізіології II: проведення електрофізіологічного експерименту.
15.04.2024 Понеділок 16:30 Лекція 9. Основи нейроімунології.
17.04.2024 Середа 16:30 Лекція 10. Нейрорегуляція статевої функції.
19.04.2024 П'ятниця 16:30 Лекція 11. Генетика поведінки.
22.04.2024 Понеділок 16:30 Лекція 12. Молекулярні та клітинні аспекти проблеми свідомості.
24.04.2024 Середа 16:30 Семінар 3, підгрупа 1. Дослідження клітинної нейрофізіології III: аналіз даних, отриманих за допомогою «петч-клемп».
25.04.2024 Четвер 16:30 Семінар 3, підгрупа 2. Дослідження клітинної нейрофізіології III: аналіз даних, отриманих за допомогою «петч-клемп».
    ІСПИТ

 

Викладачі

Науковий співробітник Інституту фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України, доцент кафедри біомедицини та нейронаук Київського академічного університету (КАУ), м. Київ.