Контакти

Керівник Проєкту Ольга ГАРАЩУК  
Керівник української команди,
контакти з університетами партнерами та пресою
Володимир ЛУЩАК volodymyr.lushchak@pnu.edu.ua
Організаційні питання щодо реєстрації на курси та призначення стипендій Галина ШМІГЕЛЬ halyna.shmihel@pnu.edu.ua
Загальні організаційні питання, функціонування сайту, тестування Володимир ШВАДЧАК volodymyr.shvadchak@pnu.edu.ua
Відповідальні за курси, розклад занять, організаційні питання
Біоінформатика Юрій РЕБЕЦЬ  
Молекулярна та клітинна нейрофізіологія Олексій БОЛДИРЄВ oleksiy.boldyriev@gmail.com
Життєвий цикл дослідницького проєкту Олег ЛУЩАК oleh.lushchak@pnu.edu.ua
Медична генетика Наталія МАТІЙЦІВ nataliya.matiytsiv@lnu.edu.ua
Педагогічна майстерність у викладанні та популяризації біологічних наук Галина МИХАЙЛИШИН halyna.mykhailyshyn@pnu.edu.ua
Вступ до мікроскопії Володимир ШВАДЧАК volodymyr.shvadchak@pnu.edu.ua
Інструментальні методи Володимир ШВАДЧАК volodymyr.shvadchak@pnu.edu.ua
Математична статистика для біологів Дмитро СТРОЙ addictive.signals@gmail.com

Науки про життя 

   
Біохімія Галина СЕМЧИШИН halyna.semchyshyn@pnu.edu.ua
Молекулярна біологія Володимир ЛУЩАК volodymyr.lushchak@pnu.edu.ua
Фізіологія Володимир МАНЬКО vvmanko@lnu.edu.ua
Біофізика Володимир ШВАДЧАК volodymyr.shvadchak@pnu.edu.ua
Біоенергетика Андрій БАБСЬКИЙ andriy.babsky@lnu.edu.ua
Мікроби, віруси та інфекції    
Мікробіологія Марія БАЙЛЯК maria.bayliak@pnu.edu.ua
Вірусологія  Марія БАЙЛЯК maria.bayliak@pnu.edu.ua
Імунологія Марина СКОК skok@biochem.kiev.ua

 

ФБ сторінка проєкту