Вищі функції центральної нервової системи

Загальний опис

Даний курс дозволить наблизитись до розуміння  складних фізіологічних механізмів та процесів, що лежать в основі психічної діяльності людини. Студенти зрозуміють  структуру та функції центральної нервової системи, а також взаємозв'язок його різних відділів мозку  з психологічними процесами, такими як пам'ять, мовлення, увага, мотивація та поведінка. Курс також охоплює вивчення впливу емоцій, стресу та інших факторів на функціонування мозку та поведінку людини. Важливою частиною курсу є аналіз адаптаційних механізмів організму, включаючи стресову реакцію та адаптацію до змін у середовищі. Учасники також дослідять психічне здоров'я та його вплив на поведінку, включаючи розгляд різних психічних розладів та їх взаємозв'язок з функціонуванням нервової системи.

Курс складається з 15 лекційних та 9 семінарських/практичних занять. Для семінарських занять студенти будуть поділені на 3 групи.

Всі заняття проводитимуться українською мовою.

Лекції
1. Мозок - основа нашої поведінки.
Оксана ІККЕРТ

Роль будови мозку. Як структура та функції нервової системи впливають на поведінку суб'єкта.

2. Клітинні та молекулярні основи психічних процесів.
Оксана ІККЕРТ

Роль нейронів та нейроглії. Нейромедіатори та нейромодулятори.

3. Класифікація та характеристика поведінки.
Оксана ІККЕРТ

Аналіз вроджених та набутих форм поведінки.

4. Сон.
Оксана ІККЕРТ

Структура сну, ендогенні механізми його регуляції. Мелатонін. Роль сну для фізичного та психічного здоров'я.

5. Психічне здоров'я та поведінка.
Оксана ІККЕРТ

Вплив уваги, пам'яті та свідомості на психічну діяльність та поведінку. Психічні стани, що впливають на поведінку: невроз, депресія, ПТСР, тривога, аутизм тощо.

6. Лікарські засоби, що впливають на центральну нервову систему.
Оксана ІККЕРТ
7. Мотиваційна поведінка.
Оксана ІККЕРТ

Біологічні основи формування емоцій та їх вплив на мотиваційну поведінку.

8. Поняття адаптації та адаптивні форми поведінки.
Оксана ІККЕРТ
9. Харчова поведінка та її розлади.
Оксана ІККЕРТ

Фізіологічні та психологічні аспекти харчової поведінки та харчових розладів.

10. Когнітивні функції та пластичність мозку
Олена СЕВЕРИНОВСЬКА

Когнітивні функції:, увага, сприйняття, пам’ять, координація, міркування.Сфокусована та розсіяна увага, гальмування, здатність контролювати активність. Механізми запам'ятовування та забуття. Прийоми мнемотехніки. Пластичність мозку: здатність до змін та адаптації.Пластичність мозку: здатність до змін та адаптації.

11. Поняття про мову і мовлення
Олена СЕВЕРИНОВСЬКА

Розвиток мови в онтогенезі. Аналіз мовленнєвих порушень у осіб з патологіями центральної нервової системи.

12. Мислення та вирішення проблем.
Олена СЕВЕРИНОВСЬКА

Творчість та креативне мислення, синтез, індукція, дедукція, логічне мислення, аналіз інформації. Критичний підхід до роботи з інформацією. Колективне мислення в генеруванні та оцінці ідей. Формування системного мислення.  Мислення в надзвичайних ситуаціях.

13. Пізнавальні та емоційні процеси, їх роль у діяльності та у спілкуванні.
Олена СЕВЕРИНОВСЬКА

Взаємозв’язок між емоціями та пам'яттю. Вплив емоцій на  концентрацію уваги та прийняття рішень в стресових умовах.

14. Етичні та суспільні аспекти вивчення та регулювання функцій ЦНС
Олена СЕВЕРИНОВСЬКА

Етичні питання у дослідженні мозку та психічних функцій. Суспільне сприйняття та вплив наукових відкриттів про ЦНС. Інформаційна безпека та приватність у контексті вивчення мозку.

15. Поведінка тварин та її використання для розуміння поведінки людини.
Олена СЕВЕРИНОВСЬКА

Тваринні моделі для вивчення пізнання.

Семінари
1. Стратегії подолання тривоги та стресу: психологічні методи та підходи до збереження психічного здоров'я.
2. Оцінка емоційного інтелекту.
3. Асиметрія мозку.

Практичні вправи на визначення типу мислення за результатами досліджень асиметрії мозку. Оцінка властивостей нервової системи методом «Тепінг-тест».

4. Розвиток мислення та мовлення в онтогенезі.
5. Особливості мислення.

Як мета впливає на результати діяльності.

6. Побудова когнітивних (ментальних) карт для вивчення «системного, кліпового, проектного та футуристичного» мислення.
7. Практичне використання групових та індивідуальних методів мозкового штурму, методу 635 та SWOT-аналізу для вирішення прикладних завдань.
8. Когнітивні процеси та їх кореляти в діяльності мозку: вивчення типів розумових операцій за допомогою ЕЕГ.
9. Креативне мислення.
Рекомендована література
Рекомендована література.
Рівень
Бакалавранти, магістранти
Лекції
15 лекцій
Практичні заняття
9 занять
Тривалість
2 місяці
Мова
Українська
Викладачі

Доцент кафедри фізіології людини і тварин Львівського національного університету імені Івана Франка, м. Львів.

Декан біолого-екологічного факультету Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, м. Дніпро