Оксана Іккерт

Oksana Ikkert

Доцент кафедри фізіології людини і тварин Львівського національного університету імені Івана Франка. 
Галузь наукових інтересів -  процеси енергетичного забезпечення секреторних залоз за різних умов, моніторинг та аналіз клінічних та преклінічних досліджень в різних галузях біології (фармакологічні аспекти). 

В ЛНУ ім. І. Франка читаю курси: Фізіологія дихання та енергетичних процесів, Фізіологія ЦНС та ВНД, Гормональна регуляція з основами фармакології

Сторінка на сайті ЛНУ

 

Вибрані публікації

•    Основи біоенергетики : підручник : [для студ. вищ. навч. закл.] / А. Бабський, О. Іккерт, В. Манько. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 312 с.
•    Фізіологія людини і тварин (фізіологія нервової, м’язової і сенсорних систем) : підручник : вид. 2-ге, доп. : [для студ. вищ. навч. закл.] / М. Ю. Клевець, В. В. Манько, М. О. Гальків, О. В. Іккерт, С. В. Бичкова. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2012. – 312 с. – (Серія «Біологічні Студії»). – [Рекомендовано МОН України як навчальний підручник з грифом № 1/11-686 від 10.02.2010].
•    Фізіологія людини і тварин (фізіологія нервової, м’язової і сенсорних систем) : підручник : [для студ. вищ. навч. закл.] / М. Ю. Клевець, В. В. Манько, М. О. Гальків, О. В. Іккерт, С. В. Бичкова. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2011. – 264 с. – (Серія «Біологічні Студії»). – [Рекомендовано МОН України як навчальний підручник з грифом № 1/11-686 від 10.02.2010].

Публікації в PubMed
ORCID: 0000-0002-4893-7340

Контакти

оksana.ikkert@lnu.edu.ua