Біоенергетика 03 2024

Загальний опис

Курс дає широкі знання про перебіг біоенергетичних процесів за нормальних і патологічних фізіологічних процесів, він націлений на поглиблення знань із біоенергетики та формування розуміння взаємодії біоенергетичних процесів і фізіологічних функцій організму на різних рівнях. На практичних заняттях ознайомимося з основними методами дослідження клітинного дихання та заглибимося в роль енергетичних процесів у повсякденному життя.

Лекції
1. Будова і функції мітохондрій.
Дмитро ГОСПОДАРЬОВ
 • Локалізація мітохондрій в клітині.
 • Будова мітохондрій.
 • Зв’зок з ендоплазматичним ретикулумом.
 • Особливості мітохондріальної ДНК.
2. Форми запасання енергії у клітині.
Андрій БАБСЬКИЙ
 • АТФ як універсальна енергетична валюта.
 • Енергетична та регуляторна роль аденілаткінази і АМФ-залежної кїнази.
 • Iнші макроергічні сполуки.
 • Окисно-відновні реакції у біологічних системах
 • Роль піридинових і флавінових нуклеотидів в окисно-відновних реакціях.
 • Роль мітохондрій у «перемиканні» з катаболізму на анаболізм і навпаки.
3. Джерела енергії у клітинах.
Андрій БАБСЬКИЙ
 • Гліколіз та енергетичний метаболізм.
 • Енергетика жирового обміну. Катаболізм амінокислот.
 • Роль біоенергетичних процесів в еволюції живого: ефективність і доцільність використання оксигену.
 • Процеси пероксидного окиснення ліпідів та антиоксидантний захист клітини.
4. Цикл Кребса.
Андрій БАБСЬКИЙ
 • Пiруватдегiдрогеназний комплекс.
 • Енергозалежні реакції циклу.
 • Чи завжди цикл працює «вповні»?
 • “Бурштинова” енергетика
5. Будова і функції дихального ланцюга мітохондрій та синтез АТФ.
Андрій БАБСЬКИЙ
 • Протонний градієнт як форма зберігання енергії.
 • Теорії спряження дихання та окисного фосфорилювання.
 • Ротаційний каталіз синтезу АТФ.
 • Співвідношення між спожитим О2 і синтезованим АТФ. Р/О: 3 і 2,. чи 2,5 і 1,5?
6. Транспортувальні системи мітохондрій.
Андрій БАБСЬКИЙ
 • Активний i пасивний транспорт речовин крiзь бiологiчнi мембрани.
 • Якою є роль мітохондрій у регуляції рівня Са2+ у клітині?
7. Роль мітохондрій у фізіологічних процесах та спадкових патологіях.
Дмитро ГОСПОДАРЬОВ
 • Фізіологія м’язів.
 • Секреція інсуліну та хлоридної кислоти.
 • Спадковi мiтохондрiальнi хвороби. Ішемія, діабет, інсульт та ін.
Семінари
1. Методи клітинної біоенергетики.
Оксана ІККЕРТ
 • Диференцiйне центрифугування.
 • Активність мітохондріальних ферментів.
 • Полярографія.
 • Метод ядерно-магнітного резонансу.
 • Позитронно-емісійна томографія та ін.
2. Мітохондріальні хвороби.
Оксана ІККЕРТ

Роль мітохондрій у захворюваннях серця, нейродегенеративних та аутоімунних патологіях.

3. Антоксиданти у нашому житті: старіння, дерматологія, харчування
Оксана ІККЕРТ
Рівень
Бакалавранти, магістранти
Лекції
7 лекцій
Практичні заняття
3 заняття
Тривалість
3 місяці
Мова
Українська
Сертифікат
як частина курсу
Викладачі

Професор, завідувач кафедри біофізики та біоінформатики, професор кафедри фізіології людини і тварин Львівського національного університету імені Івана Франка, м. Львів.

Доцент кафедри біохімії та біотехнології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, м. Івано-Франківськ

Доцент кафедри фізіології людини і тварин Львівського національного університету імені Івана Франка, м. Львів.