Андрій Бабський

Андрій Бабський

Доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри біофізики та біоінформатики, професор кафедри фізіології людини і тварин Львівського національного університету імені Івана Франка.

Наукові інтереси: вплив на біоенергетичні процеси у мітохондріях стресорних чинників внутрішнього та зовнішнього середовища (катехоламінів, іммобілізаційного стресу, нітратів/нітритів, іонізуючої радіації, гіпоксії та ін.); іонні й біоенергетичні механізми в серці та методи їхньої нормалізації в разі діабету й ішемії міокарда; використання ядерного магнітного резонансу за дослідження клітинних механізмів впливу гіпертермії та хіміотерапії на пухлинні клітини; енергетичні процеси у ракових і нормальних клітинах за дії потенційних іміотерапевтичних речовин і нанопереносників. Працював в Пенсильванському (Філадельфія, США, 1995-2002) та Індіанському (Індіанаполіс, США, 2002-2011) університетах.

У Львівському національному університеті імені Івана Франка читаю бакалаврський курс «Біофізика», вибірковий спецкурс «Людина і космос» та магістерські курси «Біоенергетика» та «Неоплазія». Автор монографії «Функціональний стан клітин і вміст Na+ за гіпоксії та канцерогенезу» (2018), співавтор підручника «Основи біоенергетики» (2019), редактор колективної монографії «Протипухлинні перспективи сульфуровмісних гетероциклів» (2022). Автор понад 240 наукових праць.

Профіль на сторінці ЛНУ