Життєвий цикл дослідницького проєкту

Загальний опис

Мета курсу – дати знання про основні етапи реалізації ідеї, планування і виконання експериментальної частини наукового проекту: підготовка до досліджень, підбір і постановка методів, дизайн та планування окремих експериментів, розширення досліджень для обґрунтування молекулярних механізмів, які лежать в основі отриманих біологічних ефектів. Практична частина буде включати підготовку проєкту згідно власної ідеї, але з видуманими результатами, що підтверджують ідею. Окремо будуть представлені основні навички і вміння, які  необхідні для успішного виконання досліджень (використання лабораторного обладнання, розрахунки наважок, приготування розчинів, підбір умов визначення активностей ферментів, ведення лабораторного журналу, тощо), а також підготовки звіту про виконану роботу з можливим продовженням у вигляді публікації у науковому журналі. Частина практичних занять буде проходити у вигляді демонстрації практичного виконання роботи у лабораторії.

Лекції
1. Від ідеї до публікації

Розглядаються основні етапи реалізації наукового проекту від виникнення і перевірки ідеї до друку публікації за результатами комплексного дослідження.

2. Від спостереження до відкриття

Цікаві ефекти, отримані під час наукових досліджень, можуть бути використанні для виникнення гіпотези. Логічний і послідовний розвиток гіпотези може призвести до цікавих відкриттів.

3. Візуалізація, аналіз і інтерпретація результатів досліджень

Графічне представлення результатів досліджень. Порівняння груп і опис ефектів. Формування висновків.

4. Підготовка біологічних зразків. Визначення концентрації білка

Опис обладнання для проведення гомогенізації. Технологія і правила проведення гомогенізації гомогенізації, з подальшим отриманням супернатанту. Приготування калібрувальної кривої для визначення концентрації білка. Визначення опричної густини калібрувальних і дослідних проб. Обрахунок концентрації білка за калібрувальним графіком.

5. Визначення активності ферменту

Приготування суміші для визначення активності. Теоретичні аспекти роботи, дотримання правил. Безпосереднє визначення зміни оптичної густини реакційної суміші.

Семінари
1. Розрахунки наважок і приготування розчинів.

Реактиви з каталогу/сайту постачальників і банок. Приготування розчинів.

2. Основні навички для роботи в лабораторії

Правил роботи з обладнанням. Заповнення зошита. Зважування реактивів. Робота в команді.

 

3. Візуалізація отриманих результатів

Типи графіків і їх використання.

4. Визначення активності ферментів І.

Визначення умов проведення вимірювань і склад середовища. Розрахунок стокових розчинів.

5. Визначення активності ферментів ІІ

Підбір об’ємів супернатанту. Обрахунок активності.

6. Представлення і обговорення проекту на основі власної ідеї І
7. Представлення і обговорення проекту на основі власної ідеї ІІ
8. Представлення і обговорення проекту на основі власної ідеї ІІІ
9. Представлення і обговорення проекту на основі власної ідеї IV
10. Представлення і обговорення проекту на основі власної ідеї V
Рівень
Бакалавранти
Лекції
5 лекцій
Практичні заняття
10 занять
Тривалість
7 тижнів
Мова
Українська
Сертифікат
1 кредит ЄКТС
Викладачі
Асистент кафедри біохімії та біотехнології Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника (ПНУ), м. Івано-Франківськ
Доцент кафедрі Біохімії та біотехнології Прикарпатського Університету (Івано-Франківськ, Україна) та гостьовий професор Інституту Травматології Людвіга Больцмана (Відень, Австрія).