Життєвий цикл дослідницького проєкту

Загальний опис

Мета курсу – дати знання про основні етапи реалізації ідеї, планування і виконання експериментальної частини наукового проекту: підготовка до досліджень, підбір і постановка методів, дизайн та планування окремих експериментів, розширення досліджень для обґрунтування молекулярних механізмів, які лежать в основі отриманих біологічних ефектів. Практична частина буде включати підготовку проєкту згідно власної ідеї, але з видуманими результатами, що підтверджують ідею. Окремо будуть представлені основні навички і вміння, які  необхідні для успішного виконання досліджень (використання лабораторного обладнання, розрахунки наважок, приготування розчинів, підбір умов визначення активностей ферментів, ведення лабораторного журналу, тощо), а також підготовки звіту про виконану роботу з можливим продовженням у вигляді публікації у науковому журналі. Частина практичних занять буде проходити у вигляді демонстрації практичного виконання роботи у лабораторії.

Лекції
1. Від ідеї до публікації.

Розглядаються основні етапи реалізації наукового проекту від виникнення і перевірки ідеї до друку публікації за результатами комплексного дослідження.

2. Від спостереження до відкриття.

Цікаві ефекти, отримані під час наукових досліджень, можуть бути використанні для виникнення гіпотези. Логічний і послідовний розвиток гіпотези може призвести до цікавих відкриттів.

3. Візуалізація, аналіз і інтерпретація результатів досліджень.

Графічне представлення результатів досліджень. Порівняння груп і опис ефектів. Формування висновків.

4. Підготовка біологічних зразків. Визначення концентрації білка.

Опис обладнання для проведення гомогенізації. Технологія і правила проведення гомогенізації гомогенізації, з подальшим отриманням супернатанту. Приготування калібрувальної кривої для визначення концентрації білка. Визначення опричної густини калібрувальних і дослідних проб. Обрахунок концентрації білка за калібрувальним графіком.

5. Визначення активності ферменту.

Приготування суміші для визначення активності. Теоретичні аспекти роботи, дотримання правил. Безпосереднє визначення зміни оптичної густини реакційної суміші.

Семінари
1. Візуалізація отриманих результатів.

Типи графіків і їх використання.

2. Розрахунки наважок і приготування розчинів.

Реактиви з каталогу/сайту постачальників і банок. Приготування розчинів.

 

3. Основні навички для роботи в лабораторії.

Правил роботи з обладнанням. Заповнення зошита. Зважування реактивів. Робота в команді.

4. Визначення активності ферментів І.

Визначення умов проведення вимірювань і склад середовища. Розрахунок стокових розчинів.

5. Визначення активності ферментів ІІ

Підбір об’ємів супернатанту. Обрахунок активності.

6. Представлення і обговорення проекту на основі власної ідеї І
7. Представлення і обговорення проекту на основі власної ідеї ІІ
8. Представлення і обговорення проекту на основі власної ідеї ІІІ
9. Представлення і обговорення проекту на основі власної ідеї IV
10. Представлення і обговорення проекту на основі власної ідеї V
Рівень
Бакалавранти
Лекції
5 лекцій
Практичні заняття
10 занять
Тривалість
7 тижнів
Мова
Українська
Сертифікат
1 кредит ЄКТС
Розклад занять
Дата Час Хто Що
19.04.2023 Середа 16:00 Олег ЛУЩАК Лекція 1. Від ідеї до публікації.
21.04.2023 П'ятниця 16:30 Олег ЛУЩАК Лекція 2. Від спостереження до відкриття.
25.04.2023 Вівторок 16:30 Олег ЛУЩАК Лекція 3. Вибір методик для проєкту.
27.04.2023 Четвер 16:30 Олег ЛУЩАК Лекція 4. Візуалізація, аналіз і інтерпретація результатів досліджень.
30.04.2023 Неділя 12:00 Ігор ЮРКЕВИЧ Семінар 1, група 1. Візуалізація отриманих результатів.
30.04.2023 Неділя 15:00 Ігор ЮРКЕВИЧ Семінар 1, група 2. Візуалізація отриманих результатів.
02.05.2023 Вівторок 16:30 Ігор ЮРКЕВИЧ Семінар 2, група 1. Розрахунки наважок і приготування розчинів.
03.05.2023 Середа 16:30 Ігор ЮРКЕВИЧ Семінар 2, група 2. Розрахунки наважок і приготування розчинів.
07.05.2023 Неділя 12:00 Ігор ЮРКЕВИЧ Семінар 3, група 1. Основні навички для роботи в лабораторії.
07.05.2023 Неділя 15:00 Ігор ЮРКЕВИЧ Семінар 3, група 2. Основні навички для роботи в лабораторії.
09.05.2023 Вівторок 16:30 Ігор ЮРКЕВИЧ Семінар 4, група 1. Визначення активності ферментів І.
10.05.2023 Середа 16:30 Ігор ЮРКЕВИЧ Семінар 5, група 1. Визначення активності ферментів ІІ.
14.05.2023 Неділя 12:00 Ігор ЮРКЕВИЧ Семінар 4, група 2. Визначення активності ферментів І.
14.05.2023 Неділя 15:00 Ігор ЮРКЕВИЧ Семінар 5, група 2. Визначення активності ферментів ІІ.
17.05.2023 Середа 17:00 Олег ЛУЩАК Семінар 6. Група 1. Представлення і обговорення проекту на основі власної ідеї І. Тестовий контроль.
17.05.2023 Середа 17:00 Олег ЛУЩАК

Семінар 6. Група 2. Представлення і обговорення проекту на основі власної ідеї І. Тестовий контроль.  

22.05.2023 Понеділок

17:00 Dr. Alex Radzisheuskaya - The Institute of Cancer Research, London  Лекція. Uncovering the mechanisms of chromatin regulation in cell homeostasis and transcription.
24.05.2023 Середа 16:30 Олег ЛУЩАК Семінар 7. група 1. Представлення і обговорення проекту на основі власної ідеї ІІ.
25.05.2023 Четвер 16:30 Олег ЛУЩАК Семінар 7. група 2. Представлення і обговорення проекту на основі власної ідеї ІІ.
02.06.2023 П'ятниця 16:30 Ігор ЮРКЕВИЧ Семінар 8. група 1. Представлення і обговорення проекту на основі власної ідеї ІІІ.
05.06.2023 Понеділок 16:30 Ігор ЮРКЕВИЧ Семінар 8. група 2. Представлення і обговорення проекту на основі власної ідеї ІІІ.

07.06.2023 Середа

перенесено на 15.06.2023 Четвер

16:30 Олег ЛУЩАК Семінар 9. група 1. Представлення і обговорення проекту на основі власної ідеї ІV.
08.06.2023 Четвер 16:30 Олег ЛУЩАК Семінар 9. група 2. Представлення і обговорення проекту на основі власної ідеї ІV.
12.06.2023 Понеділок 16:30 Олег ЛУЩАК Семінар 10. група 1. Представлення і обговорення проекту на основі власної ідеї V.
13.06.2023 Вівторок 16:30 Олег ЛУЩАК Семінар 10. група 2. Представлення і обговорення проекту на основі власної ідеї V.
Викладачі

Асистент кафедри біохімії та біотехнології Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника (ПНУ), м. Івано-Франківськ

Доцент кафедрі Біохімії та біотехнології Прикарпатського Університету (Івано-Франківськ, Україна) та гостьовий професор Інституту Травматології Людвіга Больцмана (Відень, Австрія).