Дмитро Господарьов

Доцент кафедри біохімії та біотехнології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Вищу освіту отримав на біологічному факультеті Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (1996–2001), після чого навчався в аспірантурі Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника під керівництвом професора Володимира Лущака за спеціальністю 03.00.04 – біохімія (2001–2004). З 2004 року є штатним працівником кафедри біохімії та біотехнології. Науковий ступінь отримав у 2005 році, а вчене звання – в 2014. З 2021 року працює над докторською дисертацією на тему «Шляхи впливу на енергетичний метаболізм тваринного організму з метою збільшення тривалості життя». На кафедрі біохімії та біотехнології викладає дисципліни «Біологія клітини», «Генетика», «Моделі біохімічних досліджень».

Сфери наукових інтересів:

1. Молекулярні механізми старіння.

2. Альтернативні ферменти дихального ланцюга – НАДН дегідрогеназа та убіхінолоксидаза.

3. Окисні модифікації білків.

4. Метаболізм активованих форм кисню.

Вибрані публікації
  1. Gospodaryov DV, Strilbytska OM, Semaniuk UV, Perkhulyn NV, Rovenko BM, Yurkevych IS, Barata AG, Dick TP, Lushchak OV, Jacobs HT. Alternative NADH dehydrogenase extends lifespan and increases resistance to xenobiotics in Drosophila. Biogerontology. 2020;21(2):155-171. doi: 10.1007/s10522-019-09849-8.
  2. McDonald AE, Gospodaryov DV. Alternative NAD(P)H dehydrogenase and alternative oxidase: Proposed physiological roles in animals. Mitochondrion. 2019;45:7-17. doi: 10.1016/j.mito.2018.01.009.
  3. Gospodaryov DV, Lushchak OV, Rovenko BM, Perkhulyn NV, Gerards M, Tuomela T, Jacobs HT. Ciona intestinalis NADH dehydrogenase NDX confers stress-resistance and extended lifespan on Drosophila. Biochim Biophys Acta. 2014;1837(11):1861-1869. doi: 10.1016/j.bbabio.2014.08.001.
  4. Lushchak OV, Rovenko BM, Gospodaryov DV, Lushchak VI. Drosophila melanogaster larvae fed by glucose and fructose demonstrate difference in oxidative stress markers and antioxidant enzymes of adult flies. Comp Biochem Physiol A Mol Integr Physiol. 2011;160(1):27-34. doi: 10.1016/j.cbpa.2011.04.019.
  5. Lushchak VI, Gospodaryov DV. Catalases protect cellular proteins from oxidative modification in Saccharomyces cerevisiae. Cell Biol Int. 2005;29(3):187-92. doi: 10.1016/j.cellbi.2004.11.001.

Повний перелік публікацій можна знайти

в базі PubMed:

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Gospodaryov+D%5BAuthor%5D&sort=pubdate

в базі Scopus:

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=8914696900

в базі ORCID:

https://orcid.org/0000-0001-8387-339X

в базі Web of Science:

https://www.webofscience.com/wos/author/record/214530

в мережі Frontiers Loop:

https://loop.frontiersin.org/people/541008/overview

в Google Scholar:

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=4JCjxAIAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate

в мережі ResearchGate:

https://www.researchgate.net/profile/Dmytro-Gospodaryov

Контакти

dmytro.gospodaryov@pnu.edu.ua