Галина Семчишин

Доктор біологічних наукпрофесор кафедри біохімії та біотехнології Прикарпатського національного університету.

Вища освіта (1990) - Чернівецький державний університет, спеціальність – Хімія. Аспірантура (1999) - кафедра біологічної та медичної хімії Івано-Франківської державної медичної академії, спеціальність – Біохімія. Докторантура (2014), кафедра біохімії та біотехнології Прикарпатського національного університету, спеціальність – Біохімія. Викладацький досвід - Медична академія (1999-2001) та Прикарпатський університет (2000-дотепер) в м. Івано-Франківськ; Ягеллонський університет (2010) в м. Краків.

Наукові інтереси: неферментативні процеси in vitro тa in vivo; роль вуглеводів та активних карбонільних сполук у розвитку карбонільного та оксидативного стресів; механізми перехресної адаптації та гормезису

Вибрані публікації

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=10042974200       

Articles: 47          H-index: 16

 ORCID:   https://orcid.org/0000-0002-5967-2165

Контакти

halyna.semchyshyn@pnu.edu.ua (hsemchyshyn@ukr.net)

Курси

Об'єм курсу: 15 лекційних занять, 6 семінарських занять

Лекції: Галина Семчишин, Галина Ушакова, Олег Лущак

Семінари: Галина Ушакова, Олександра Абрат