Марина Скок

Доктор біологічних наук (2006), професор (2014), академік НАН України (2018). Закінчила біологічний факультет Київського Національного Університету імені Тараса Шевченка (1979), захистила кандидатську (1983) і докторську (2006) дисертації в Інституті біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України. Проходила стажування в Інституті генетики Кьольнського Університету (Німеччина) (1989-1990), співпрацювала з лабораторіями із Інституту Пастера (Париж, Франція) і Університету Стоні-Брук (Нью-Йорк, США) та з іншими вченими із Греції, Ізраілю, США, Франції і Німеччини. Є авторкою пріоритетних досліджень структури і функцій нікотинових ацетилхолінових рецепторів у В-лімфоцитах і мітохондріях та ролі нікотинових рецепторів у розвитку нейрозапалення і нейродегенерації. Вона викладала курс Імунології в Національному Університеті «Києво-Могилянська Академія» (1995-2003) і в Київському Національному Університеті імені Тараса Шевченка (2019-2014); лекції 1995-2003 років викладено у першому українськомовному підручнику «Основи імунології» (2002).

Вибрані публікації

є автором 100 статей (за Scopus) з 1493 цитуваннями,  h-index 22.

ORCID: https//orcid.org/0000-0002-5816-605X

Scopus ID: 7003488176

Контакти