Володимир Мерлавський

У 2016 році отримав ступінь кандидата біологічних наук за спеціальністю “Фізіологія людини і тварин”. Дисертація присвячена дослідженню процесів дихання мітохондрій in situ гепатоцитів залежно від Са2+ у нормі та за тривалого впливу таурину, різнотермінової гіперінсулінемії і в умовах стрептозотоциніндукованого діабету. З 2015 по 2019 рр. брав участь як науковий консультант у виконанні міжнародних проектів у рамках співпраці між Львівським національним університетом імені Івана Франка та Інститутом біомедичних досліджень Новартіс (США).

Наукові інтереси: енергетичні процеси у клітинах печінки за різних функціональних станів організму.

Курси

Об'єм курсу: 13 лекційних занять, 5 семінарських занять

Лекції: Ольга Гаращук, Володимир Манько

Семінари: Володимир Манько, Володимир Мерлавський