Ніна Бондаренко

Науковий, академічний та клінічний досвід отримала у Дніпровському державному медичному університеті. З липня 2022 року працювала постодоком на кафедрі гастроентерології, гепатології та ендокринології у Вищій медичній школі Гановера (Німеччина) у галузі онкоімунології раку печінки. У квітні 2023 року є запрошеним науковцем в Інституті Патології Вищої медичної школи Гановера (Німеччина) межах проєкту по дослідженню dd-cfDNA як потенційного біомаркеру функціонального стану трансплантату легень .

Має науковий досвід в ембріології, фармакології мозку та серця, регенерації тканин та онкопатології. Основні теми наукової діяльності включають аналіз утворення вставних дисків у міокарді щурів після хронічної пренатальної гіпоксії, оцінку кардіопротекторних ефектів лікарських засобів на щурячій моделі ураження міокарда, дослідження дії нейротропних препаратів при експериментальній тривалій гіперглікемії, метаболічному синдромі та медикаментозному ураженні печінки, вивчення ефектів стимуляції еритропоезу пацієнта у передопераційному лікуванням колоректального раку, оцінку остеоінтегративних властивостей титанових імплантатів з різними функціонально-захисними покриттями.

Значний дослідницький інтерес у галузі: біології пухлин з фокусом на механізмах, які лежать в основі клітинного росту, трансформації та локального та віддаленого поширення неопластичних клітин, а також дослідження відповідних предиктивних, діагностичних і прогностичних біомаркерів; пухлинної імунології з вивченням механізмів, пов’язаних з протипухлинною імунною відповіддю та пошуком нових мішеней для імунотерапії; вивчення мікрооточення пухлини з аналізом клітинних, молекулярних і біохімічних взаємодій усередині пухлини та покращення діагностики та лікування раку, зокрема, раку сечового міхура, меланоми та інших злоякісних новоутворень із значним соціальним та економічним впливом на систему охорони здоров’я.

Автор понад 30 статей у рецензованих журналах, лектор.

 

Курси

Об'єм курсу: 4 лекційних заняття, 4 семінарських заняття

Лекції: Володимир Швадчак

Семінари: Володимир Швадчак

Реєстрація до 23 квітня 2023 включно (завершена)
Розподіл на групи
1: Аспіранти та викладачі ( МІМ_А, MIM_T)
2: Магістранти (MIM_M), та бакалавранти 3-4 курсу біологічних спеціальностей (частина підгрупи MIM_B)
3: Бакалавранти 1-2 курсу (частина підгрупи  МІМ_В) та студенти не біологічних спеціальностей (МІМ_N)

Іспит

В понеділок, 3 липня 2023р, відбудеться онлайн-іспит з курсу "Мікроскопія та інструментальні методи в біології"

У вас буде можливість пройти його в зручний для вас час між 16:00  та 21:00

Це тест з 40 запитань на відповіді буде надано 90хв.

 

Посилання на початок іспиту https://forms.gle/Phar3pJtmd45T3dd9

Воно буде активовано о 16й годині 03-07-2023.

За цим посиланням вам потрібно буде ввести в форму ваші дані. Після її відправки розпочнеться відлік часу й ви отримаєте посилання на форму з запитаннями. ЇЇ потрібно буде надіслати не пізніше 21:00 і не пізніше ніж через півтори години після отримання посилання на неї.

Приєднання до Zoom не обов'язкове. Питання складено так що іспит можна без проблем проходити з телефону. В іспиті буде кілька задач для розв'язку яких може спотребитися листок паперу та калькулятор.