Ніна Бондаренко

Науковий, академічний та клінічний досвід отримала у Дніпровському державному медичному університеті. З 2022 року працює постодоком на кафедрі гастроентерології, гепатології та ендокринології у Вищій медичній школі Гановера (Німеччина) у галузі онкоімунології раку печінки.

Має науковий досвід в ембріології, фармакології мозку та серця, регенерації тканин та онкопатології. Основні теми наукової діяльності включають аналіз утворення вставних дисків у міокарді щурів після хронічної пренатальної гіпоксії, оцінку кардіопротекторних ефектів лікарських засобів на щурячій моделі ураження міокарда, дослідження дії нейротропних препаратів при експериментальній тривалій гіперглікемії, метаболічному синдромі та медикаментозному ураженні печінки, вивчення ефектів стимуляції еритропоезу пацієнта у передопераційному лікуванням колоректального раку, оцінку остеоінтегративних властивостей титанових імплантатів з різними функціонально-захисними покриттями.

Значний дослідницький інтерес у галузі: біології пухлин з фокусом на механізмах, які лежать в основі клітинного росту, трансформації та локального та віддаленого поширення неопластичних клітин, а також дослідження відповідних предиктивних, діагностичних і прогностичних біомаркерів; пухлинної імунології з вивченням механізмів, пов’язаних з протипухлинною імунною відповіддю та пошуком нових мішеней для імунотерапії; вивчення мікрооточення пухлини з аналізом клітинних, молекулярних і біохімічних взаємодій усередині пухлини та покращення діагностики та лікування раку, зокрема, раку сечового міхура, меланоми та інших злоякісних новоутворень із значним соціальним та економічним впливом на систему охорони здоров’я.

Автор понад 30 статей у рецензованих журналах, лектор.

 

Курси

Об'єм курсу: 4 лекційних заняття, 4 семінарських заняття

Лекції: Володимир Швадчак

Семінари: Володимир Швадчак