Інструментальні методи

Загальний опис

Цей курс ознайомить вас з основними інструментальими методами біофізики та молекулярної біології. Його основною ціллю є розповісти які задачі можна вирішувати кожним з методів і навчити правильно обирати найлегший та найефективнший підхід для отримання відповіді на конкретне запитання. На практичних заняттях особлива увага буде приділена плануванню простих експериментів заснованих на флуресценції та круговому дихроїзмі а також обробці реальних експериментальних даних отриманих в таких експериментах.

Деталі навчального плану

Об'єм курсу: 4 лекційних заняття, 4 семінарських заняття

Лекції: Володимир Швадчак

Семінари: Володимир Швадчак

Лекції
Методи засновані на флуоресценції.

Основи флуоресценції. Флуорофори. Яскравість. Сольватохромізм. Мічення протеїнів органічними барвниками. Флуоресценція триптофану та інші природін флуорофори. FRET і його застосування для вивчення взаємодій протеїнів. Анізотропія флуоресценції.

Методи встановлення розміру молекул та структурні методи низької роздільної здатності.

Електрофорез протеїнів та олігонуклеотидів. DLS. FCS. CD спектроскопія в вивченні структури протеїнів. Інфрачервона спектроскопія.

Структурні методи високої роздільної здатності.

ЯМР. Спін. Мічення протенів 13C і 15N. ЯМР для структурного аналізу протеїнів. Твердотільний ЯМР. ЕПР і вільні радикали. Ренгеноструктурний аналіз протеїнів. Кристалізація протеїнів.

Хроматографія та мас-спектроскопія.

Принципи HPLC (ВЕРХ), препаративна та аналітична хроматографія. Типи колонок. Іонообмінна хроматографія. Витісна хроматографія (SEC). Мас-спектроскопія. LC-MS. ESI, MALDI та інші методи іонізації. Типи детекції маси іонів. Фрагментація. LC-MS в протеоміці.

Семінари
1. Флуоресценція

Квантовий вихід флуоресценції.

Вивчення протеїн-мембранної взаємодії використовуючи флуоресценцію триптофану. 

Прості задачі на концентрації розчинів.

 

2. CD спектроскопія та дифузія.

Характеризування протеїн-мембранної взаємодії використовуючи CD спектроскопію (обробка даних експерименту). 

Задачі на розрахунок концентрації по поглинанню світла та на мічення протеїнів.

Kd-3.zip (84.58 KB)

3. Мічення протеїнів та HTS

Визначення ІС50 інгібітора на основі масиву реальних кінетичних даних. 

4. Електрофорез. Хроматографія. Мас-спектроскопія.

Визначення часток протеїнів у розчині по SDS-PAGE (скан). Вибір градієнту для хроматографічного експерименту. Приклади мас-спектрів.

Рекомендована література
Підручники по флуоресценції

Alexander P. Demchenko "Introduction to Fluorescence Sensing"

Василь Пивоваренко  "Абсорбційна та флуоресцентна спектроскопія органічних сполук"

 

Підручники загального плану
Додаткові матеріали

Advances in Protein Molecular and Structural Biology Methods (2022) https://doi.org/10.1016/C2020-0-03170-1 (Розділи 7, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 21)

Робота з даними

 Пояснення про відображення похибок на графіках. Geoff Cumming, Fiona Fidler, David L. Vaux, Error bars in experimental biology. JCB. (2007) https://rupress.org/jcb/article-pdf/177/1/7/1329781/jcb_200611141.pdf

Рівень
Бакалавранти
Лекції
4 лекції
Практичні заняття
4 заняття
Тривалість
2 місяці
Мова
Українська
Викладачі

Співробітник Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника (ПНУ) (Івано-Франківськ). Вчений ступінь (PhD) отримав у 2009 році по спеціальності "Науки про життя  – молекулярні та клітинні аспекти біології" на фармацевтичному факультеті університету Страсбурга, де займався розробкою сольватохромних флуоресцентних міток для вивчення взаємодій протеїнів.

Предмети курсу

Об'єм курсу: 15 лекційних занять, 6 семінарських занять

Лекції: Галина Семчишин, Галина Ушакова, Олег Лущак

Семінари: Галина Ушакова, Олександра Абрат

Об'єм курсу: 7 лекційних занять, 4 семінарських заняття

Лекції: Володимир Швадчак

Семінари: Володимир Швадчак, Іван Музальов

Об'єм курсу: 9 лекційних занять, 4 семінарських заняття

Лекції: Володимир Лущак, Андрій Лужецький

Семінари: Марія Байляк, Володимир Лущак

Об'єм курсу: 13 лекційних занять, 5 семінарських занять

Лекції: Ольга Гаращук, Володимир Манько

Семінари: Володимир Манько, Володимир Мерлавський

Об'єм курсу: 4 лекційні заняття

Лекції: Володимир Швадчак, Юрій Ковальчук, Ніна Бондаренко