Юрій Ковальчук

Співробітник Інституту Нейрофізіології Тюбінгенського Університету (Німеччина) з 2008-го року. Дослідження останніх років зосереджені на вивченні функції нейронних мереж на їх ранніх стадіях розвитку, а також на вивченні процесу інтеграції нейронів, котрі народжуються у дорослому організмі. Після закінчення аспірантури в 1991 році отримав вчену ступінь (PhD) по спеціальності "Біофізика". В основу дисертації лягли дослідження проникності протон-активованих іонних каналів для іонів кальцію (керівник акад. Олег Кришталь, інститут фізіології тварин ім. О. Богомольця (Київ)). Тоді ж удосконалює методику відведення електричних сигналів від окремих клітин у зрізах мозку (patch-clamp) і застосовує її для вивчення феноменів ішемії головного мозку (в лабораторії проф. Бен-Арі (Париж)), біофізичних властивостей синаптичної передачі (університетський коледж Лондона) а також утворення перших синаптичних контактів між нейронами у молодому віці (інститут фізіології університету Заарланду, Німеччина). Публікації:  38 наукових статей     H-index: 22

Вибрані публікації

Mojtahedi N, Kovalchuk Y, Böttcher A, Garaschuk O 2021 Stable behavioral state-specific large scale activity patterns in the developing cortex of neonates Cell Calcium Vol 98

Liang Y …, Kovalchuk Y, Fehse B, Garaschuk O. 2016 Long-term in vivo single cell tracking reveals the switch of migration patterns in adult-born juxtaglomerular cells of the mouse olfactory bulb. Cell Research 26: 805-821.

Kovalchuk Y. et al. 2015 In vivo odorant response properties of migrating adult-born neurons in the mouse olfactory bulb. Nat Commun. 6:6349

Kirmse K, Kummer M, Kovalchuk Y… Garaschuk O, Holthoff K. 2015 GABA depolarizes immature neurons and inhibits network activity in the neonatal neocortex in vivo. Nat Commun. 6: 7750

Kovalchuk Y. et al. 2002 Postsynaptic induction of BDNF-mediated long-term potentiation. Science 295(5560):1729-1734

                                   Durand GM, Kovalchuk Y, Konnerth A. 1996 Long-term potentiation and functional synapse induction in developing hippocampus.                                       Nature. 381(6577):71-75

Контакти

Додаткову інформацію можна отримати на: http://www.physiologie2.uni-tuebingen.de/.

Курси

Об'єм курсу: 4 лекційні заняття

Лекції: Володимир Швадчак, Юрій Ковальчук, Ніна Бондаренко