Володимир Манько

Завідувач кафедри фізіології людини і тварин Львівського національного університету імені Івана Франка (Львів) та лектор Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (Івано-Франківськ).

Випускник біологічного факультету Львівського Університету. Дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук за спеціальністю 03.00.13 – фізіологія людини і тварин захистив на засіданні спеціалізованої вченої ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2008 р. Вчене звання професора кафедри фізіології людини і тварин присвоєне у 2011 р.

Читає навчальні курси Фізіологія людини і тварин, Молекулярна і клітинна фізіологія, Філософія біології. Автор кількох підручників і навчальних посібників для студентів.

Наукові інтереси: електрофізіологія секреторних клітин, іон-транспортувальні системи, біоенергетичне забезпечення панкреацитів, гепатоцитів, ацинарних клітин слинних та сльозових залоз.

Публікації (за Scopus): 34 Articles           H-index 2

Вибрані публікації
Контакти
Курси

Об'єм курсу: 13 лекційних занять, 5 семінарських занять

Лекції: Ольга Гаращук, Володимир Манько

Семінари: Володимир Манько, Володимир Мерлавський