Галина Ушакова

Науково-педагогічна діяльність від асистента до завідувачки базово пов’язана з кафедрою біофізики та біохімії ДНУ (з 2018 каф. біохімії та фізіології). У 1988 р. отримала диплом за спеціальністю Біохімія та вступила до аспірантури, по завершенню у 1991 р  захистила кандидатську дисертацію «Порівняльна характеристика молекули клітинної адгезії (NCAM) і гліального фібрилярного кислого білка (ГФКБ)  у головному мозку щурів при неврозі та дії психотропних речовин». У 2005 р. захистила докторську дисертацію «Роль глікозаміноглікан-зв’язуючих білків у морфогенезі та пластичності мозку». Є  членом Українського товариства з нейронаук, Європейської федерації товариств з нейронаук (FENS), Українського біохімічного товариства. Отримувала персональні гранти від міжнародних організацій FENS, IBRO, ISF, ENS, NATO, Soros Foundation, ISDN, Visby Swedish Institute, SGPlus, завдяки яким підвищувала науково-педагогічну кваліфікацію в Канаді, Австралії, Греції, Фінляндії, Англії, Німеччині, Швеції, Данії, Польші.

Наукові інтереси торкаються молекулярно-біохімічних механізмів навчання, пам’яті, адаптації нейронів та гліальних клітин головного мозку до стресогенних та патогенних факторів, а саме молекулярних механізмів міжклітинної комунікації за участю нейроспецифічних протеїнів та глікозаміноглікан-зв’язуючих компонентів. Володіє сучасними біохімічними та імуно гістохімічними методами аналізу, та методами реєстрації фізіологічної активності тварин.

Публікації:         52 ,    H-index  9:        https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7004018560

Вибрані публікації

Shepilov, D., Kovalenko, T., … Ushakova, G., ...Prykhodko, O., Skibo, G. Varying Dietary Component Ratios and Lingonberry Supplementation May Affect the Hippocampal Structure of ApoE–/– Mice. Frontiers in Nutrition, 2022, 9, 565051

Kovalchuk, Y.P., Shiyntum, H.N., Ushakovа, G.A. Astrocyte specific proteins content in the different parts of the rat and Mongolian gerbil brain during ontogenesis. Ukrainian Biochemical Journal, 2021, 93(3),  13–23

Shevtsova, A., Gordiienko, I., Tkachenko, V., Ushakova, G. Ischemia-Modified Albumin: Origins and Clinical Implications. Disease Markers, 2021, 2021, 9945424

Курси

Об'єм курсу: 15 лекційних занять, 6 семінарських занять

Лекції: Галина Семчишин, Галина Ушакова, Олег Лущак

Семінари: Галина Ушакова, Олександра Абрат