Вірусологія 2024

Загальний опис

Вірусологія - наука про неклітинні форми життя  (віруси, віроїди та пріони). Метою курсу є сформувати уявлення про віруси як внутрішньоклітинних генетичних паразитів, механізми їхньої взаємодії вірусу з клітиною, наслідки інфекції для організму господаря, сучасні досягнення у вакцинопрофілактиці та хіміотерапії вірусних захворювань. У курсі розглядаються особливості будови віріонів та генетичного апарату вірусів, властивості вірусних білків, принципи класифікації вірусів,  стадії репродукції вірусів,  типи вірусних інфекцій, механізми формування противірусного імунітету, методи дослідження вірусів (мікроскопія, біохімічні та імунологічні методи); онкогенні віруси та їх роль у розвитку раку, основні вірусні захворювання людини (респіраторні захворювання, гепатити, герпесвірусні інфекції, СНІД), пріонні захворювання, шляхи розповсюдження вірусних інфекцій і методи боротьби з ними (вакцини та противірусні препарати), використання вірусів у біомедичних дослідженнях та біотехнології.

Лекції
1. Вступ до вірусології.
Марія БАЙЛЯК

Поширеність вірусів. Причини для вивчення вірусів. Відкриття вірусів. Природа та властивості. Прості та складні віруси. Бактеріофаги.

2. Компоненти вірусних частинок та класифікація вірусів.
Марія БАЙЛЯК

Нуклеїнові кислоти вірусів.  Вірусні білків. Стійкість вірусів у довкіллі. Загальні принципи класифікації вірусів. Основні групи ДНК- і РНК-геномних вірусів.

3. Цикл репродукції вірусів.
Марія БАЙЛЯК

Шляхи проникнення вірусів в організм. Основні аспекти розмноження вірусів в організмі господаря. Літичний та лізогенний цикл репродукції вірусів Адсорбція та проникнення вірусу в клітину. Транскрипція вірусного геному. Трансляція вірусних мРНК. Реплікація вірусного геному. Збирання та вихід віріонів з клітини. Лізогенія фагів.

4. Генетика вірусів.
Марія БАЙЛЯК

Геноми вірусів. Компактність вірусного геному та способи збільшення інформаційної ємності геному. Взаємодії між вірусними геномами (комплементація, інтерференція, рекомбінація та перерекомбінація).

5. Патогенез вірусних інфекцій.
Марія БАЙЛЯК

Патогенність та вірулентність вірусів. Класифікація вірусних інфекцій на клітинному рівні. Цитопатична дія вірусів. Класифікація вірусних інфекцій на рівні організму.

6. Методи досліджень вірусів.
Марія БАЙЛЯК

Культивування вірусів. Методи дослідження структури клітин та віріонів. Біохімічні методи: електрофретичні техніки та ПЛР. Імунологічні методи дослідження вірусів.

7. Противірусний імунітет.
Марія БАЙЛЯК

Вроджений на набутий противірусний імунітет. Клітини імунної системи, які відповідають за знешкодження вірусів. Інтерферони, їх типи, індукція та роль в організмі. Противірусні антитіла. Первинна та вторинна імунна відповідь. Шляхи уникнення вірусами захисних систем організму.

8. Віруси та рак.
Марія БАЙЛЯК

Онкогенні віруси та види раку, асоційовані з ними. Інтеграція вірусного та клітинного геномів. Особливості ракових клітин. Загальний огляд механізмів вірусного канцерогенезу. Механізми перетворення протоонкогенів на онкогени.

9. Найбільш поширені вірусні інфекції, які спричиняються РНК-геномними вірусами.
Дмитро ГОСПОДАРЬОВ

Вірус грипу. Коронавірусні інфекції. Вірус поліомієліту і гепатиту А. Вірус імунодефіциту людини.

10. Найбільш поширені вірусні інфекції, які спричиняються ДНК-геномними вірусами.
Дмитро ГОСПОДАРЬОВ

Вірус герпесу. Аденовірусні інфекції. Вірус віспи. Вірус гепатиту B.

Семінари
1. Походження та еволюція вірусів.
Дмитро ГОСПОДАРЬОВ

Гіпотези походження вірусів. Еволюція вірусів. Нові віруси.

2. Вакцини та противірусні лікарські препарати.
Марія БАЙЛЯК

Типи вакцин, їх ефективність та надійність. Приклади використовуваних на сьогодні вакцин. Проблеми у розробці вакцин. Основні групи хіміопрепаратів, що використовуються для лікування вірусних захворювань. Аномальні нуклеозиди як противірусні препарати. Резистентність вірусів до ліків.

3. Пріони.
Марія БАЙЛЯК

Пріони як білкові інфекційні агенти. Пріонні захворювання. Потенційні механізми пріоноутворення. Передача пріонів. Біологічна роль пріонів.

4. Використання вірусів у біомедичних дослідженнях.
Дмитро ГОСПОДАРЬОВ

Антибактеріальні агенти. Джерело ензимів. Генетичні фактори для продукції білків. Рекомбінантні віруси як вектори терапії спадкових захворювань та раку.

Рівень
Бакалавранти, магістранти
Лекції
10
Практичні заняття
4
Тривалість
3 місяці
Мова
Українська
Сертифікат
як частина курсу
Викладачі

Доцент кафедри біохімії та біотехнології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, м. Івано-Франківськ

Доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри біохімії та біотехнології Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника (ПНУ) – м. Івано-Франківськ.