Завершився весняний цикл онлайн-курсів нашого проєкту.

Впродовж березня-травня 2024 року проводились онлайн-курси:

- Біоінформатика,

- Молекулярна та клітинна нейрофізіологія,

- Науки про життя.

               Всього на курси зареєструвалось понад 200 студентів. Найбільше – з університетів Києва, Дніпра, Харкова, Запоріжжя, Львова та Івано-Франківська. Також були слухачі з університетів Тернополя, Полтави, Херсона, Одеси та інших ЗВО.

На курсі Біоінформатика, який проводився вже вчетверте, студенти та слухачі мали можливість ознайомитись з основами роботи із біологічними даними, в першу чергу послідовностями ДНК та білків, підходами до їх вирівнювання/порівняння; методами секвенування ДНК та їх застосуванням для різних дослідних завдань; основами візуалізації та роботи із даними послідовностей геномів з використанням геномних браузерів; та основами популяційної генетики та філогенетичного аналізу. Курс був розрахований на магістрів та аспірантів із базовими знаннями з генетики та молекулярної біології. Успішно здали іспит 27 студентів.

Курс Молекулярна та клітинна нейрофізіологія був розрахований на студентів бакалаврату та спрямований на створення в них глибокого розуміння принципів роботи нервових клітин та міжклітинних взаємодій. У його рамках детально пояснювались молекулярні процеси, що лежать в основі синаптичної передачі, розвитку мозку ссавців, епігенетичної регуляції пластичності. Студенти мали змогу ознайомитись з принципами нервових взаємодій з ендокринною, імунною та статевою системами, а також з причинами загибелі нейронів за нейродегенеративних патологій. Особлива увага приділялась принципам підготовки та проведення електрофізіологічного експерименту. Цей курс успішно пройшли 42 студенти.

Слухачі Інтегрованого курсу «Науки про життя» мали змогу не тільки прослухати лекції, а й поспілкуватися з викладачами з Німеччини (університет міста Тюбінгена та Саарландський університет (UdS)). Програма курсу складена так, щоб студенти могли створити цілісну картину та зрозуміли взаємозв'язок між різними біологічними науками: біохімією, молекулярною біологією, біофізикою, біоенергетикою  та фізіологією; змогли поглибити та опанувати нові навики, які у майбутньому допоможуть їм реалізувати себе в якості кваліфікованих спеціалістів, вступити до магістратури чи продовжити наукову кар’єру у лабораторіях України та закордоном. Цей курс вдалось успішно опанували 36 студентів.

53 стипендії у розмірі від 200  до 400 Євро (в залежності від тривалості курсів) було призначено слухачам, які найбільше постраждали через війну та потребували фінансової підтримки. В першу чергу стипендії було надано студентам, які змушені були покинути власну домівку, студентам-напівсиротам або чиї батьки воюють в лавах ЗСУ, студентам з малолітніми дітьми.

По завершенню курсів студенти отримали сертифікати, які зможуть використати у своєму університеті та перезарахувати компетентності, набуті у процесі неформальної освіти.